Gå til sidens hovedinnhold

Du skal ikke sykemeldes 100 prosent

Regjeringens ekspertgruppe har kommet med sine anbefalinger for å få ned sykefraværet - og arbeidsgiver må ta større del av regninga.

Regjeringens ekspertgruppe foreslår at egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti dager, samtidig som arbeidsgiver skal finansiere en større del av sykelønna, melder NRK.

Det kommer fram i ekspertgruppens anbefalingene, som overrekkes arbeidsminister Hanne Bjurstrøm onsdag.

Her kan du lese hele rapporten!

- Norge har de tre siste årene ligget høyest i verden når det gjelder sykefravær. Uansett hvordan vi ser det, så ligger Norge høyt når det gjelder sykefravær, sier leder av ekspertutvalget, seniorforsker ved Nasjonal folkehelseinstitutt, Arnstein Mykletun på en pressebriefing onsdag ettermiddag, der han presenterte bakgrunn for ekspertgruppens arbeid.

Hovedpunktene i anbefalingene er:
* Arbeidsgivers betaler de 10 første dagene, ikke de 16 første som nå, samtidig som antall dager i egenmeldingsperioden utvides fra tre til ti.

* Etter egenmeldingsperioden (dag 11) til åttende uke, dekkes sykelønnen av folketrygden.

* Etter åtte uker er det arbeidsgiver som betaler 20 prosent av regningen, så sant arbeidstaker ikke jobber minimum 20 prosent - da tar staten hele regningen. Sykemeldingen skal i hovedregelen være gradert.

Mer på arbeidsgiver
Et av forslagene er altså at arbeidsgiver skal betale en større del av sykepengepotten.

De første ti dagene bør ifølge utvalget dekkes av arbeidsgiver, deretter overtar folketrygden fra dag 11 og til og med åtte uker ut i sykeperioden.

Etter åtte uker skal arbeidsgiver betale 20 prosent av sykepengene i de tilfeller hvor gradert sykmelding - som innebærer at den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver - ikke gjennomføres. I dag betaler arbeidsgiver de 16 første dagene, og staten etter dette.

Jobber den ansatte mer enn 20 prosent, tar staten hele regningen. Arbeidsgivere som lar være å tilrettelegge for annet arbeid for sine sykemeldte, må betale en egenandel av sykelønnen.

Årsaker
Mykletun gikk blant annet gjennom hva som kan være årsakene til at sykefraværet de siste årene har gått dramatisk opp. Han avviser at vanlige sykdommer har hatt noe å si, heller ikke at arbeidslivet har blitt mer brutalt.

- Det er en del myter rundt dette med å være syk, som det at man må være helt frisk for å kunne jobbe. Det er helt vanlig å ha plager, og vanlig å ha diagnoser. Derfor er det viktig å ikke sette likhetstegn mellom det å være syk og sykemelding, sier Mykletun.

- Ikke full sykemelding
Ekspertgruppen foreslår altså at full sykemelding ved sykdom ikke skal være hovedregelen, og bare skal benyttes unntaksvis ved langtidssykefravær.

- Det skal bare være helt bestemte unntak der det ikke brukes gradering, sier Mykletun, som sier arbeidsgiver sparer noe penger de ti første dagene, og dermed skal være med å betale dersom arbeidstaker er sykemeldt lenger enn åtte uker.

- Og forslaget innebærer også at arbeidsgiver ikke får større utgifter, dersom det er en gradert sykemelding. Vi mener dette vil legge grunnlag for at arbeidet tilrettelegges for den som er syk, sier Mykletun, som bruker kortere arbeidsdag som eksempel på tilrettelagt arbeid.

- Og arbeidsgiver får en spesiell plikt å tilrettelegge for gradert sykemelding, der det både er gevinst og ekstra konstnader for arbeidsgvier, sier ekspertgruppens Knut Røed, seniorforsker i økonomi, som også legger til at det kan være behov for å se på arbeidsmiljøloven.

Akseptabelt
NHO har sagt det ikke er aktuelt å gå med på en avtale som vil belaste arbeidsgiverne, og da særlig de små bedriftene, ytterligere. Røed mener den nye pakken vil være mulig å akseptere.

- Mange arbeidsgivere opplever at de har mye korttidsfravær, og denne ordningen legger opp til at de slipper å betale alt da.

Antall egenmeldinger økes for mange, til 24 dager i året, noe som er lik normen i dagens IA-bedrifter. Det foreslås også å etablere retningslinjer for hvor lang sykemelding enkelte lidelser bør utløse.

Krav til legene
Også legene vil få større krav stilt til seg, blant annet vil de få tilbakemelding på hvor mye de sykemelder i forhold til andre leger, og utvalget foreslår å innføre obligatorisk kursing av leger.

Mykletun viser til at det er store forskjeller i bruken av gradert sykemelding mellom legene

- Det er et stort potensial til å øke bruken av gradering, og det er mange fordeler, blant annet reduksjon i beløpet som brukes på sykepenger, samtidig som arbeidstaker ikke vil bli fremmedgjort på arbeidsplassen.

Ikke i Sverige
I mandatet til ekspertgruppen er det framhevet at det er spesielt viktig å vurdere sykemelders rolle og erfaringene fra Sverige, og utvalget har fått mange innspill fra partene i arbeidslivet, politikere og eksperter.

Ekspertgruppen avviser at høy yrkesdeltakelse blant kvinner og eldre forklarer økningen i fraværet.

- Sverige har om lag samme yrkesdeltakelse blant kvinner som i Norge, men lavere sykefravær. Flere land har om lag like høy generell sysselsetting som Norge, men lavere sykefravær.

Ny avtale
Anbefalingene vil være innspill til forhandlingene om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv, (IA-avtalen). Målet er blant annet å redusere sykefraværet.

Forhandlingene startet 21. januar, og en ny avtale skal være klar innen 1. mars.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken