Dersom du får like mye i lønnsøkning som naboen de nærmeste fire årene har du grunn til å juble. SSBs siste prognoser for fremtiden tilsier at snittlønnen i Norge øker fra 461.500 kroner i 2011 til 542.983 kroner i 2015.

Det betyr at du skal opp 81.483 kroner i lønn - cirka 20.000 kroner per år i snitt (les mer om hvordan NA24 har beregnet den norske snittlønnen nederst i saken).

Jobb og bolig gir økt velstand
Som tabellen under viser er det grunn til jubel for alle nordmenn med fast jobb og som samtidig er boligeiere. Jobb og bolig er de to viktigste faktorene for økt rikdom i årene som kommer.

SSB spår en lønnsvekst på mellom 3,6 prosent og 4,9 prosent i årene frem til og med 2015. Samtidig vil inflasjone være relativt moderat i området 1,3 prosent til 2,6 prosent. Det gir deg en positiv reallønnsvekst, og dermed økt rikdom, på cirka 2,3 prosent årlig. Øker lønnen din med 20.000 kroner blir du altså reelt sett 4.600 kroner rikere årlig inflasjon hensyntatt.

Boligen øker kraftig i verdi
Som nevnt er boligen den andre viktige kilden til økt rikdom. Som tabellen nederst viser vil en bolig som i 2011 var verdt 2,5 millioner kroner være verdt 3,15 millioner kroner i 2015. Boligen øker altså i verdi med 650.128 i løpende kroner.

Trekker vi fra inflasjonen på totalt 7,9 prosent får vi den reelle verdistigningen på boligen. Med dagens pengeverdi vil boligen din om fire år være verdt 2.92 millioner kroner. Det gir en reell verdistigning på 418.937 kroner etter at vi har tatt hensyn til inflasjon.

Mininntekt.no: Vil du bli headhuntet?

- Ser bra ut for de fleste
Privatøkonomiekseprt Rune Pedersen i ABC Penger kommenterer SSBs prognoser slik:

- For det store flertallet ser jo dette fortsatt bra ut. Arbeidsledigheten vil være omtrent på samme nivå. En forventer bedring i konjunkturene vil gjøre at renten øker noe, men samtidig regner SSB med at lønnsøkningene blir noe større i denne perioden. Selv om renten øker skal man ha et veldig stort boliglån i forhold til inntekten før det kan skape noen som helst problemer, sier Pedersen.

Han er i liten tvil om at de fleste nordmenn får en jevn og god økning i den den disponible inntekten i de nærmeste årene. Ifølge SSB vil husholdningenes disponible realinntekt øke med mellom 2,7 og 3,8 prosent årlig de neste fire årene.


Om beregning av gjennomsnittslønn:

SSB har ikke eksplisitt publisert noe tall for norsk gjennomsnittslønn. Men i SSBs

statistikkbank

finner vi tall for totale lønnsutbetalinger i Norge og antall årsverk (heltidsekvivalenter) for lønnstakere. Vi finner at norske arbeidstakere i heltidsjobb fikk utbetalt 998,6 milliarder kroner i 2011. Deler vi på antall utførte årsverk (heltidsekvivalenter) 2,16 millioner, får vi tallet 461.570 kroner - som dermed blir et brukbart anslag for snittlønnen i Norge i 2011.