Gå til sidens hovedinnhold

- Du taper millioner og forblir sjanseløs

Dette er dyster lesing for en stor gruppe nordmenn.

Se nøye på tabellen under til venstre. Den viser hvor mye norske boligeiere har tjent de siste ti årene i storbyregionene Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Samtidig viser tallene at nordmenn som de siste ti årene har stått utenfor boligmarkedet har tapt mellom én og tre millioner kroner (når vi legger sammen boligenes verdistigning og tvungen sparing i form av nedbetaling av boliglån).

Verdiøkning på mer enn to millioner
Siden april 2002 frem til og med april 2012 har en gjennomsittlig bolig I Stavanger på 100 kvadratmeter hatt en verdistigning på 2.526.465 kroner. I Oslo har boligen økt med 2.882.869 kroner, i Bergen 2,285.728 kroner, i Trondheim med 1.656074 kroner og i Tromsø med 1.310.149 kroner.

- Disse tallene viser hvor viktig det er å komme seg tidlig inn på boligmarkedet, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea til NA24.

Ifølge Warloe utgjør verdistigningen for de aller fleste den kapitalen man skal dra med seg videre for å kunne kjøpe seg opp i boligmarkedet etter hvert som behovet for mer plass inntreffer.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Tvungen sparing
I tillegg til verdiøkning nyter boligeiere godt av den tvungne sparingen som ligger i nedbetaling av boliglån.

Warloes beregninger (se tabellen) viser at de som kjøpte bolig i april 2002 i dag vil ha nedbetalt mellom 553.000 og 789.000 kroner på lånet. Det er forutsatt 20 års nedbetalingstid. Boligkjøpere i Oslo vil ha nedbetalt 789.000 kroner, boligkjøpere i Stavanger vil ha nedbetalt 553.000 kroner, i Bergen 550.000 kroner, i Trondheim 564.000 kroner og i Tromsø 571.000 kroner. Årsaken til at boligkjøpere i Oslo har nedbetalt mest er at boligprisene var høyest i Oslo i april 2012.

Her kan du også se tabellen:

Legger vi sammen tallene for verdistigning og nedbetaling av boliglånet ser vi at boligeiere i Stavanger har tilført sin egen privatøkonomi over tre millioner kroner (3.069.465) i løpet av de siste ti årene. Dette kan også sees på som tap for den som ufrivillig har blitt stående utenfor boligmarkdet. Tilsvarende tall for Oslo er 2.882.869 kroner, Bergen 2.285.728 kroner, Trondheim 2.220.074 kroner og Tromsø 1.881.149 kroner.

- De utenfor er sjanseløse
- Mange har tjent millioner på å være i boligmarkedet og har derfor en stor porsjon egenkapital å slå i bordet med når familien trenger mer plass. Den som ikke har vært med på dette løpet er sjanseløs. Den jevne og tilsynelatende evigvarende boligprisstigningen gjør det vanskelig å spare opp egenkapital på utsiden av boligmarkedet, sier Warloe.

I tabellen under ser du prisutviklingen på gjennomsnittsboligen i Norge i perioden april 2002 til og med april 2012 for alle byer og regioner:

Kommentarer til denne saken