Gå til sidens hovedinnhold

Du taper på å eie bolig

Regnestykket som viser at det ikke alltid lønner seg å eie. Sjekk hvor mye du risikerer å tape.

Å beregne om det lønner seg å eie eller leie er ingen eksakt vitenskap. For at regnestykket skal bli riktig, må man treffe riktig på spådommer om verdiutviklingen på boliger og rentenivå flere år frem i tid.

Med utgangspunkt i to forskjellige scenarier for rente- og boligprisutviklingen har NA24 sett nærmere på hva som lønner seg. Tallene kan overraske noen og enhver.

Du kan tape på å eie
Et konservativt anslag for boligprisutviklingen på i snitt fire prosent de neste ti årene, og en forventet utlånsrente i bankene i samme tidsrom på fem prosent, viser at du taper på å eie bolig fremfor å leie. Beregningene er utført med hjelp av privatøkonomiekspert Rune Pedersens nettbaserte Eie/Leie-kalkulatorabcpenger.no.

For en toroms leilighet på 75 kvadratmeter i Oslo taper du totalt 135.682 kroner over ti år på å eie fremfor å leie (se utfyllende tall i tabell nederst i artikkelen).

Du kan også tjene på å eie
Et mer optimistisk scenarie får vi dersom vi tar utgangspunkt i SSBs fremtidsprognoser. SSB spår en verdiutvikling på boliger de neste fire årene på henholdsvis 8,5 prosent (2011), 6,1 prosent (2012), 5,7 prosent (2013) og 8 prosent i 2014. Det gir en gjennomsnitt på 7,1 prosent.

Norske bankers gjennomsnittlig utlånsrente vil ifølge SSB ligge på 4,8 prosent i 2011, 5 prosent i 2013, 5,1 prosent i 2013 og 5,7 prosent i 2014. Det gir et snitt på 5,15.

I tillegg til spådomme rom rente- og verdiutvikling må vi bestemme oss for hva slags bolig vi snakker om og deretter finne riktig leiepris i markedet.

Å leie toroms i Oslo kan gi tap på 574.000 kroner
Tar vi utgangspunkt i en toroms leilighet i Oslo på 75 kvadratmeter viser tall fra eiendomsmeglerne at prisen i oktober 2011 lå på cirka tre millioner kroner (3.037.500 ). Gjennomsnittlig leiepris for en toroms i Oslo var på samme tidspunkt 10.228 ifølge tall fra Utleiemegleren.

Med dissse tallene som utgangspunkt viser Eie/Leie-kalkulatoren at du taper (SSB-scenariet) 574.000 kroner på å leie boligen de neste ti årene sammenlignet med å eie.

Tabellen nederst i saken viser hvor mye du tjener/taper på å eie fremfor leie i begge nevnte scenarier.

Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Det er de langsiktige forutsetningene vi legger vekt på ved vurderingen av om du skal leie eller eie. Både rente og boligpriser kan gå opp og ned på kort sikt. Å kjøpe en bolig er en langsiktig investering. Å kjøpe ut fra at det gjeldende rentenivået vil vare i hele investeringsperioden blir helt galt. I en slik analyse må man prøve å legge inn et realistisk langsiktig nivå på renten.

Konservativt scenarie
- At boligmarkedet skal stige med fire prosent, altså omtrent som forventet lønnsutvikling er realistisk. Men det skal svært mye til at boligmarkedet skal stige med for eksempel åtte prosent hvert år i ti år fremover, samtidig som renten skal ligge så lavt som nå, sier Pedersen til NA24.

Dersom boligmarkede stiger med åtte prosent i 10 år vil, prisene være 2,15 ganger høyere om 10 år. Med fire prosent lønnsøkning vil lønningene være 1,48 ganger høyere.

- Her blir misforholdet for stort mellom boligpriser og lønninger til at det er bærekraftig. Det viktigste er med en normal verdistigning vil det lønne seg å kjøpe. Da gitt at du bor der en stund (kostnader til flytteutgifter og dokumentavgift), sier Pedersen.

Kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren deler Pedersens oppfatning.

- Generelt gjelder fortsatt regelen om at hvis du kun skal bo på et sted i kort tid, vil du sjelden tjene på å kjøpe en bolig ettersom byttekostnadene ved kjøp/salg er såpass høye. Hvis du som enkeltperson gjør vurderingen om du skal leie eller eie, og har en plan om å bo på samme sted i mange år - bør du vurdere å kjøpe deg en bolig nå. Er du rask, så får du kjøpt før bankene følger Finanstilsynets forslag om en egenkapitalgrad på 15 % og du vil fortsatt nyte godt av lave renter, sier han.

Slik taper du på å eie boligen fremfor å leie (toroms leilighet i Oslo på 75 kvadratmeter):
Forutsatt en boliglånsrente på fem prosent og en verdiutvikling på fire prosent årlig taper du 135.682 kroner på å eie fremfor å leie boligen i neste tiårsperiode.

Slik tjener du på å eie boligen fremfor å leie:
Dersom vi justerer opp den årlige verdiutviklingen til 7,1 prosent blir det straks mer lønnsomt å eie enn å leie:

Tallene i tabellen tar hensyn til alle kostnader forbundet med kjøp av bolig. Utregningen tar også hensyn til effekten av skattefradrag på boliglånsrenten. Les mer her.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken