Gå til sidens hovedinnhold

Dyrket myr like forurensende som bil

Ett mål dyrket myr kan slippe ut omtrent like mye klimagasser som en personbil. Her til lands er det nesten én million mål dyrket myr.

Det er ikke bare eksos, vedfyring og utslipp fra industrien som truer miljøet og skaper drivhuseffekt på Jorda.

- Fortsatt nydyrking av myr vil bidra til økt drivhuseffekt, sier Arne Grønlund ved Jordforsk til forskning.no.

I Norge er det totale utslippet av CO2 på rundt 40 millioner tonn i året. Den største utslippskilden er fossilt brensel.

Ti prosent av CO2-utslipp
- Hvis det på ett tidspunkt har vært én million dyrket myr med utslipp tilsvarende som det vi har målt, blir det rundt 3,8 millioner tonn CO2 i året, altså ti prosent av dagens totale CO2-utslipp, forklarer forskeren.

Tidligere har det blitt anslått at ett mål (=1 dekar=1.000 kvadratmeter) dyrket myr slipper ut rundt ett tonn karbon i året. Dette tilsvarer mellom tre og fire tonn karbondioksid (CO2). Gassmålinger gjennom EU-prosjektet EUROPEAT bekrefter nå at anslaget kan være riktig. I Norge er målingene gjort i Bodin i Bodø.

Grønlund anser det som sannsynlig at dyrket myr utgjør mellom sju og ti prosent av det totale jordbruksarealet i Norge. Det meste finnes på Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge.

Viktig for artsmangfoldet
Myra spiller en viktig rolle som lager for organisk karbon og regulator for karboninnholdet i atmosfæren.

Det er viktig å bevarte naturlig myr for å opprettholde artsmangfoldet. Mange fuglearter hekker og finner næring på myrene. Sjeldne og truede plantearter kan også finnes på myr. En rekke myr- og våtmarksområder er fredet som naturreservater i Norge de siste årene.

Les mer på Jordforsks nettsider

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken