Det pågår for tiden et større utbedringsarbeid av E16 mellom Smedalsosen og Borlaug, der veien blir flekkvis forbedret. Dette arbeidet foregår stort sett med mindre forstyrrelser på trafikken, men ett område er mer omfattende, melder Statens vegvesen.

- I forbindelse med bygging av ny E16 skal veien utvides noen steder. På en av disse strekningene ligger veien på en mur over elva Smedøla, med et 30 meter bratt fjellparti, melder vegvesenet.

- For å utvide veien må denne sprenges vekk. Det er et vanskelig arbeid, og det er ikke mulig å ha E16 åpen for trafikk mens det foregår. Det vil også ta lang tid å sikre alle skjæringene før trafikken kan settes på, sier de.

Veien over Filefjell vil derfor stenges fra mandag morgen til fredag ettermiddag mellom 20. august og 12. oktober. I helgene vil veien forbli åpen.

Ifølge veivesenet er stengningen lagt til høsten for å ikke ramme turisttrafikken for mye, samtidig som en må være ferdig til vinteren, der veien tidvis kan være eneste åpne vei mellom øst og vest.

- Vi vet dette blir en utfordring for transportnæringa, ruteselskapene, reiselivsnæringen og de som har dette som fast reisestrekning i arbeid og fritid. Men det må bli verre før det blir bedre, sier prosjektleder Oddvin Ylvisaker.

Det vil være skiltet omkjøring alle relevante steder.