Gå til sidens hovedinnhold

Eide luksushus og biler - fikk 150.000 i NAV-støtte

Kjendismegler Odd Kalsnes kjørte dyre biler, eide dyre hus, og fikk full NAV-støtte til bil.

Odd Kalsnes er kjent som megler for de rike og berømte i Norge. Gjennom flere tiår har Nettavisen og andre medier fortalt om luksusboligene som har skiftet eier gjennom Odd Kalsnes, og om hvordan megleren har tjent store penger på dyre eiendommer. Han var megleren som ga seg tittelen «Champagnemegleren».

Kalsnes selv har inntil nylig eid en villa til 40 millioner kroner på Frogner, og har blant annet en Aston Martin til 1,5 millioner i garasjen.

Likevel:

16. desember 2013 fikk Kalsnes innvilget tilskudd på 147.980 kroner til kjøp av motorvogn av NAV. Årsaken er at Kalsnes har problemer med å gå, og trenger bil i jobben.

Siden 70-tallet har Kalsnes fått NAV-støtte til biler. I 2003 kjøpte han en Mini Cooper med NAV-penger. To år etter, mens NAV fremdeles avskrev billånet, kjøpte Kalsnes en Ferrari. Du kan lese artikkel om millionkjøpet i Nettavisen her.

I 2007 kommenterte Kalsnes sine sportsbiler til Finansavisen slik:

- Jeg er bilentusiast. Jeg har alltid vært genuint interessert i biler (...). Dette er min tredje Ferrari og andre Aston Martin. Tidligere har jeg hatt en Lamborghini og en rekke Maseratier, sa han ( ekstern lenke).

I dag er Kalsnes én av 40 personer i Oslo som har dispensasjon til å parkere på parkering forbudt i Oslo.

På denne dispensasjonen har Kalsnes, foruten en Mini Cooper som er kjøpt med støtte fra NAV, ført opp tre andre biler: En Alfa Romeo registrert på Santander Consumer bank AS, en Audi registrert på Volkswagen Møller Bilfinans AS og en Aston Martin registrert på Advokatfirma Odd Kalsnes.

Får full bilstøtte
Nettavisen har fått tilgang til NAV-vedtaket der det går fram at Kalsnes innfrir den økonomiske behovsprøvingen til NAV.

«Den økonomiske behovsprøvingen viser at ditt inntektsgrunnlag er under 3 ganger folketrygdens grunnbeløp og i henhold til bilforskriftens paragraf 9 tredje ledd får du tilskudd uten reduksjon» står det i vedtaket.

I 2013 var grunnbeløpet (1G) 85.245 kroner. Odd Kalsnes hadde i følge NAV en inntekt under 3G, som tilsvarer 255.735 kroner.

Solgte hus og hytte for 49 millioner
Den samme Odd Kalsnes fortalte i Finansavisen/Dagbladet noen måneder tidligere at han «tjente 840.000 kroner på én telefon». Den profilerte eiendomsmegleren hadde da solgt en av Norges fineste leiligheter. Av artikkelen gikk det fram at Kalsnes selv fikk halvparten av de 840.000 kronene i meglerhonorar.

Odd Kalsnes har i en årrekke vært en profilert megler av dyre eiendommer. Så sent som i mars 2014 solgte han sin egen villa på Frogner for 40 millioner kroner. En villa på 499 kvadratmeter på beste vestkant (ekstern lenke).

I august i år solgte han hytta på Tjøme til Dagfinn Lyngbø for ni millioner kroner (les egen sak).

I 2007 skrev Finansavisen at han eiendommegleren drev eiendomsutvikling på si, og at han hadde tjent 200 millioner kroner på sin «hobby».

Disse får støtte
Bilforskriften til NAV sier at personer kan få støtte til bilkjøp hvis de tjener under 6G (seks ganger grunnbeløpet i folketrygden). 6G tilsvarte 511.470 kroner i 2013). Støtten blir imidlertid avkortet om man tjener mellom 3G og 6G.

I følge vedtaket har Kalsnes under 3G i inntekt, som altså tilsvarer 255.735 kroner. Derfor fikk han utbetalt full støtte på kroner 147.980 kroner da han skulle kjøpe bil.

Støtten ble utbetalt som et rente og avdragsfritt lån som avskrives med 1/22 del per halvår. Den er altså 100 prosent avskrevet etter 11 år. Etter den perioden kan han igjen søke om støtte til ny bil.

Nullskatteyter
Selv om Odd Kalsnes kjører fine biler og bor i dyre hus, er han lutfattig i skattelistene. I 2012 hadde han kroner null i skattbar inntekt og formue, skrev Hegnar Online i 2013. Også tidligere år har Kalsnes stått oppført med svært lav inntekt og formue i skattelistene.

Her får en person med store ressurser 150.000 kroner i støtte til bil av NAV, mens andre med langt mindre ressurser, og som har multihandikapede barn, søker støtte og får avslag

- Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Her får en person med store ressurser 150.000 kroner i støtte til bil av NAV, mens andre med langt mindre ressurser, og som har multihandikappede barn, søker støtte og får avslag, sier styreleder Johanna Engen i Velferdsalliansen.

- Lukter ikke godt
- Dette lukter ikke godt. Det kan ikke være så enkelt her i verden at folk med ressurser kan få 150.000 kroner i støtte på den måten. Det er mulig at det er innenfor loven. I så fall må den loven endres, sier hun og legger til.

- Dette er penger han får på bekostning av andre som virkelig trenger det.

«Trakassering»
I et brev til Nettavisen sier Odd Kalsnes at han, i samråd med lege, har søkt og fått støtte til bil totalt fem ganger siden 1973.

Han mener at all omtale av hans NAV-støttede bil er trakassering av funksjonshemmede og brudd på privatlivets fred. Han påpeker også at alle søknader til NAV er rettmessige.

Nettavisen har vært i kontakt med NAV som ikke kan uttale seg spesielt om denne saken på grunn av taushetsplikten. På generelt grunnlag svarer NAV at det er likningen som ligger til grunn for den økonomiske behovsprøvingen.

«Inntektene fra den siste avsluttede ligning, omregnet i forhold til det grunnbeløp som gjaldt ved utgangen av samme år, skal legges til grunn såfremt dette ikke gir et klart misvisende uttrykk for brukers vanlige inntektsnivå før kravet om stønad ble satt frem» svarer NAV.

Rabattkort
I tillegg til NAV-støtte går det fram av vedtaket at Kalsnes vil motta rabattkort på ferjer innenlands.

Nettavisen har stengt kommentarfeltet i denne saken. Har du kommentarer eller tips, kan du sende dem her.