Gå til sidens hovedinnhold

Ekslege dømt til forvaring for overgrep

Dopet ned og forgrep seg på unge menn.

Oslo (NTB-Nettavisen): En 57 år gammel tidligere lege er i Oslo tingrett dømt til ni års forvaring med en minstetid på seks år for å ha dopet ned og forgrepet seg på flere unge menn, samt én kvinne.

Mannen er også dømt til å betale oppreisning på totalt 725.000 kroner til fem unge menn, men ble frifunnet for å betale oppreisning til en mann og en kvinne.

Ekslegens forsvarer, Johnny Veum, sier til NTB at han tror 57-åringen vil anke dommen.

I dommen legges det i straffeskjerpende retning vekt på at ekslegen – tross gjentatte tidligere domfellelser for samme type overgrep i Sverige, gjentatte tap av legelisens både i Norge og Sverige og gjennomføring av terapi i 11 år – har fortsatt med «et handlingsmønster der han planmessig og vedvarende har beruset og deretter misbrukt unge mennesker seksuelt».

Mannen har siden 1990 blitt dømt for en rekke straffbare forhold. Flere av disse har vært overgrep. Han har mistet tillatelsen til å drive lege. De siste årene før pågripelsen etterutdannet han seg innenfor legefaget med støtte fra NAV.

Dopet ned og misbrukt
Han er nå dømt for en rekke tilfeller av voldtekt, men også for en rekke tilfeller av mindre alvorlige seksuelle forhold.

Mannen kom i kontakt med ungdommene på utesteder eller ved chatting på nettet.

Ofrene har vært med mannen hjem frivillig på fest. Der har de blitt dopet med alkohol og medikamenter, og deretter misbrukt. Hendelsene skjedde mellom 2005 og 2012.

Flere av ungdommene som ble misbrukt har vært kjenninger av 57-åringen som han møtte på utesteder i Oslo, og som hadde vært hos ham på fest flere ganger. Ved flere anledninger har mannen dopet ned sine ofre, tatt bilder av dem og voldtatt dem.

Tok narkotika i 1990
Dette var langt fra første gang mannen ble dømt for straffbare forhold, eller for lignende forhold.

I 1990 ble den svenske mannen dømt for å ha underslått narkotiske midler fra Rogaland og Haukaland sykehus. Han fikk da betinget fengsel i ni måneder og mistet retten til å utøve legevirksomhet i tre år.

I 1993 til 1995 jobbet han som lege i Sverige.

I 1995 ble han dømt for å ha hatt seksuell omgang med mindreårige. Da traff han en 13 år gammel gutt gjennom kontakttelefonen. De to møttes, gutten ble skjenket full og seksuelt utnyttet.

Sparket som turnuslege i Lofoten
I 1996 var han tilbake i Norge der han jobbet som turnuslege ved Lofoten sykehus der han fikk sparken i desember 1996.

I 1999 fikk han norsk turnuslisens. Han jobbet som lege i Norge i 2000 og 2001.

I 2000 ble han dømt i Stockholm tingrett for å ha kjøpt alkohol til mindreårige, og for å ha hatt seksuelle handlinger med mindreårige. Også den gang ble unge gutter skjenket med alkohol og utnyttet seksuelt.

I 2001 ble han igjen dømt i Stockholm tingrett for seksuell omgang med mindreårige. Mannen ble dømt til ett år og fire måneder for to tilfeller av seksuelle overgrep mot en 15 år gammel jente og en 17 år gammel gutt som begge var blitt skjenket fulle.

Mistet turnuslisensen
I 2001 ble hans norske turnuslisens tilbakekalt.

I 2005 gikk mannen til sak mot Statens helsepersonellnemnd fordi han ikke fikk tilbake legelisensen. Tingretten slo da fast at mannen «ved sine gjentatte straffbare handlinger over en periode på 23 år viste en vedvarende mangel på respekt for samfunnets normer og regler som må anses uverdig for en lege. Slik tingretten ser det, har saksøkeren utvist en adferd som må anses egnet til å svekke den alminnelige tillit til ham i betydelig grad.

Utdanning med NAV-støtte
I 2007 ble mannen dømt for utilbørlig seksuell oppførsel. Denne gangen hadde han invitert tre ungdommer på 18 og 19 år hjem på nachspiel. Der hadde han servert dem alkohol og forsøkt seg på dem. Han ble dømt til én måneds fengsel for dette forholdet.

Etter at mannen mistet sin lisens i 2005, fikk han innvilget studiestøtte av NAV. Fra 2005 til 2011 tok han en bachelorgrad i helseledelse og deretter en mastergrad i prosjektledelse ved BI.

Han var uten fast jobb fram til juni 2012 da han ble varetektsfengslet.

Reklame

Kun i dag: 30 prosent på alt hos Christiania Glasmagsin

Kommentarer til denne saken