Gå til sidens hovedinnhold

Elden vil snike inn løgntesten

SKIEN (TV 2 Nettavisen): John Christian Elden har fått Gamal Hoseins løgndetektortest tatt opp i Sverige i håp om å overprøve en dom fra Høyesterett. - Dette spørsmålet er ikke avgjort, sier Elden.

Elden har stevnet professor Sven Svebakk ved NTNU i Trondheim som vitne i straffesaken mot Gamal Hosein. Svebakk har i mange år jobbet med løgndetektortester, og mener at slike tester er langt sikrere på å avsløre sannhet enn det garvede politimenn er.

Og det er nettopp sannheten som Gamal Hosein vil vise at han taler. Helt siden Hosein ble arrestert, har han bedt om å få ta en løgntest Først da han slapp ut av varetekt i januar, fikk han tid til å gjennomføre denne testen.

Problemet er at en dom i Høyesterett fra 1996 avviser bruk av løgndetektor som bevis i straffesaker.

Personvern
- Argumentet til Høyesterett går ikke på bevisverdien av slike tester, men på hensynet til personvern. Hvis én tiltalt tar en test, vil det snart bli press på andre om å ta en slik test. Det vil være uheldig for de som ikke ønsker å ta slike tester, forklarer statsadvokat Paal Aartun.

Sammen med Jon Borgen representerer han påtalemyndigheten i straffesaken mot Gamal Hosein.

Så langt har ikke påtalemyndigheten kommet med innsigelse på Eldens ønske om å fremlegge løgndetektortesten som bevis. Men det kommer.

- Vi mener dette spørsmålet er avgjort av Høyesterett i 1996, slår Aartun fast.

Friere bevisførsel
Men det er ikke Elden enig i. Han lener seg til en Høyesterettsavgjørelse fra 2002, som åpner for friere bevisførsel.

- Høyesterett sier at man ikke kan avskjære noe som bevis så lenge det ikke er klart lovstridig. Vi mener derfor at dette beviset kan brukes, sier Elden.

I tillegg dro Svebakk og Hosein over grensen til Sverige for å gjennomføre testen.

Omgår dommen
- Høyesterettsdommen fra 1996 sier at man ikke kan bruke denne typen bevis opptatt i Norge, men utelukker ikke slike bevis opptatt i andre land. Derfor tok vi testen i Sverige som et tilleggsargument, sier Elden, og legger ikke skjul på at dette er en måte å omgå Høyesterett-dommen på.

- Dette er et spørsmål som ikke er avgjort. Vi får jo prøve alle måter for å få brukt denne testen, avslutter Elden.

Avgjør spørsmålet tirsdag
Retten skal tirsdag ta stilling til bruken av løgndetektor-testen.

Sven Svebakk har også gjennomført en psykologisk undersøkelse av Gamal Hosein, som påtalemyndigheten vil tillate at blir lagt fram. Så Svebakk kommer uansett i retten, men det er altså spørsmålet om løgndetektortesten som kan bli helt avgjørende for Gamal Hosein.

Reklame

Halv pris hos Ferner Jacobsen