Selv om kvinneandelen i verdens nasjonalforsamlinger langt fra er imponerende, har den likevel økt med 60 prosent siden 1995. Gledelig, men langt fra nok, mener IPU.

- Vi syns utviklingen går sakte, sier senator Pia Cayetano fra Filippinene, som er president i IPUs kvinnekomité.

- Blir møtt med fordommer
- Kvinner møter uendelig mange utfordringer når de går inn i politikken. Fordommer og kulturelle oppfatninger om hvilken rolle de skal spille i samfunnet er blant de største hindrene for kvinner, sier Cayetano.

I 1995 var kvinneandelen på fattige 11,3 prosent, og utviklingen går derfor i riktig retning, om enn svært sakte, konstaterer IPU i sin årsrapport.

FNs økonomiske og sosiale råd hadde opprinnelig som mål at kvinneandelen skulle opp i 30 prosent innen 1995, men under den store kvinnekonferansen i Beijing samme år måtte man konstatere at det var langt fram.

- Mangelen på fremgang er uheldig
Hver fjerde nasjonalforsamling i verden har under 10 prosent kvinnerepresentasjon, og land som Saudi-Arabia og Qatar har aldri hatt en eneste kvinnelig parlamentariker, konstaterer IPU.

- Mangelen på framgang er uheldig, sier IPUs president Theo-Ben Gurirab.

56,3 prosent kvinner
56,3 prosent av representantene i Rwandas nasjonalforsamling er nå kvinner, noe det ifølge presidenten i forsamlingen, Rose Mukantabana, er flere grunner til.

30 prosent av plassene i forsamlingen er i utgangspunktet reservert kvinner, og folkemordet i 1994 kostet mange menn livet.

- Vi kvinner representerer mer enn 50 prosent av befolkningen, sier hun.

Lav norsk kvinneandel
Videre på lista over land med høyest kvinneandel følger Sverige (47 prosent), Cuba (43,2 prosent), Finland (41,5 prosent) og Nederland (41,3 prosent).

Norge havner på 11. plass på lista over nasjonalforsamlinger med ett kammer eller underhus, med en kvinneandel på 36,1 prosent, viser oversikten fra IPU.

Dette er enda lavere enn gjennomsnittet i Asia, der mange land knapt har en eneste kvinnelig folkevalgt.

- Asia har registrert den laveste veksten i kvinnerepresentasjon de siste 15 årene, og har nå i snitt 17,8 prosent kvinner blant de folkevalgte, konstaterer IPU.

Størst framgang har Nepal gjort, der kvinneandelen nå er oppe i 32,8 prosent, mens den i Iran bare er på 2,8 prosent.

I arabiske land utgjør kvinner bare 9 prosent av de folkevalgte, og bare de små øynasjonene i Stillehavet er dårligere stilt med et gjennomsnitt på under 4 prosent. (©NTB)