(SIDE2): 95 prosent av Norges befolkning mener deres eget alkoholkonsum er uproblematisk, men en av tre nordmenn mener mennesker i deres egen omgangskrets drikker for ofte eller for mye.

Det kommer frem i Blå Kors-undersøkelsen 2008, som er gjennomført av Norstat. Undersøkelsen bygger på telefonintervjuer med et landsrepresentativt utvalg på 4000 nordmenn over 18 år.

- Mest alvorlig er det at så mange unge mennesker opplever drikkemønsteret i omgangskretsen som skadelig, forteller generalsekretær Geir Gundersen i Blå Kors i en pressemelding.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

- Drikker for mye når de drikker
Unge voksne i alderen 18-29 år opplever i langt større grad at mennesker i omgangskretsen drikker for mye eller for ofte. 62 prosent i denne aldersgruppen opplever at folk i omgangskretsen drikker for mye når de drikker, og 47 prosent opplever at folk i omgangskretsen drikker for ofte.

Denne undersøkelsen står i sterk kontrast til undersøkelsen Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) offentliggjorde tidligere i år. Den stadfester at vi er mer tolerante når det gjelder høyt alkoholinntak.

Les hele saken her: Unge synes fylla er ok

Ny alkoholrekord
- Vi finner en betydelig liberalisering av holdningene fra 1964 til 1989, og dette har forsterket seg til 2006. Det er en klar sammenheng: jo mer folk drikker, jo mer liberale blir deres oppfatning av hva «alkoholmisbruk» er, sier forsker Sturla Nordlund ved Sirus.

I Blå Kors-undersøkelsen kommer det fram at vi aldri har drukket så mye alkohol som i 2007. Gjennomsnittlig drakk hver innbygger på 15 år og over 6,6 liter ren alkohol i. Det er en økning på 0,14 liter eller 2,2 prosent fra 2006.

Undersøkelsen viser også at 81 prosent av befolkningen vil reagere positivt dersom de blir invitert i alkoholfritt selskap, mens bare 31 prosent av befolkningen sier det er vanlig å bli invitert i selskaper uten alkohol. Alkoholfrie selskaper er minst utbredt blant Høyrevelgere og folk som bor i Oslo.

LES MER HELSE HER

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!