Norsk asylpolitikk bryter mennesker ned. Asylsøkere i Norge kan ikke lenger forvente en behandling i tråd med FNs standarder. .Asylbarn utsettes for systematisk, statlig diskriminering.

Dette er bare noen av påstandene forfatter Rune Berglund Steen framsetter i boka «Svartebok over norsk asylpolitikk», som lanseres mandag.

- Jeg tror mange som leser boka vil bli rystet over den mørke siden av norsk asylpolitikk, sier Steen til Nettavisen.

Jobber i Antirasistisk Senter
Steen har fulgt utviklingen i norsk og europeisk flyktningepolitikk som fagsjef i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), som flyktningepolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp og nå som kommunikasjonsansvarlig i Antirasistisk Senter.

- Frykt for å bli stemplet som liberal
I boken skriver han hvordan han siden han begynte å arbeide med dette fagfeltet i 1999 har sett norsk asylpolitikk endre seg kraftig. I 2012 har myndighetene utviklet noe som nærmer seg en nulltoleranse for asylsøkernes perspektiver, skriver Steen.

Mest bekymret for barna
- Noe av det verste som har skjedd under de rødgrønne er at mye av innstrammingene er rettet mot barn. Mens Erna Solberg styrte utenom barna, har de rødgrønne gått skrittet videre. Mange som kommer hit som enslige asylsøkere blir satt på vent til de fyller 18 år, og det går elendig med dem, sier Steen til Nettavisen.

- De lever på vent i Norge, og når de fylller 18 år blir de sendt til Afghanistan, Irak eller hvor det skal være, sier han.

Forfatteren mener saksbehandlingen i asylsaker er alt annet enn grundig.

- Jeg har lest mange vedtak, og jeg mener at saksbehandlingen ofte er overflatisk og standardisert. De verste tortursaker kan bli møtt med standardfraser. En av de grunnleggende tingene når det gjelder norsk saksbehandling er at man har anledning til å møte beslutningstakerne. Men asylsøkere kan ikke forvente å treffe de som tar beslutningene. Hvis du søker om tilbygg til huset ditt, ville du blitt forbannet om du ikke fikk møte saksbehandleren, sier Steen.

- Verre fra 2008
«Regjeringens frykt for å foreta seg noe som kan gi det minste liberale stempel, gjør at asylpolitikken har stivnet i en smertefull positur, med unntak av regelmessige justeringer i restriktiv retning. I 2000 kom det en stortingsmelding som handlet mye om å bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. Etter den rødgrønne regjeringens innstramninger i 2008 har politikken handlet om alt annet enn det. Selv forslag om moderate liberaliseringer av hensyn til barn blir blankt avvist av regjeringen», heter det i bokas innledning.

Forfatteren lister opp en rekke eksempler.

«Vi har tvangsreturnert mennesker til noen av verdens verste krigsskueplasser. Vi har sendt en seks år gammel, alvorlig multihandikappet jente tilbake for å dø i Kosovo. Vi har fått advarsel på advarsel fra UNHCs og blitt en kilde til bekymring på høyeste hold i denne FN-organisasjonen som er opprettet for å beskytte verdens flyktninger», skriver han blant annet.

I boka lister Steen opp seks påstander om norsk asylpolitikk:

* Norsk asylpolitikk bryter mennesker ned og gjør dem, med én asylsøkers ord, «ubrukelige».

* Den offentlige debatten om norsk asylpolitikk er preget av halvsannheter, usannheter og politisk ukyndighet.

* Asylsøkere i Norge kan ikke lenger forvente en behandling i tråd med FNs standarder.

* De senere års forvaltningspraksis omfatter en rekke justismord, inkludert regelmessige tvangsreturer til tortur. Selv torturofre mangler den grunnleggende rettssikkerheten som vanligvis tas for gitt i det norske samfunnet.

* Asylbarn utsettes for systematisk, statlig diskriminering.

* Europas randsoner utgjør varige humanitære katastrofeområder. (Minst) 16.000 døde siden 1993 utgjør åtte «Hurricane Katrina»-er.