Utgangspunktet for Høyre-profil Clemets blogg: «Hvem lager skomakerens sko?», er et innlegg av arbeidsminister Bjurstrøm i Dagsavisen lørdag.

Der tar Bjurstrøm et oppgjør med den norske rikdommens effekt på oss.

Clemet stusser over at Bjurstrøm plasserer vaskehjelpen nederst på hierarkiet.

- Hvorfor lurer hun ikke på hvem som lager skoene til skomakeren og osten til bonden? Før lagde vi jo våre egne sko og vår egen ost selv, men nå "gidder" vi altså ikke det lenger - og overlater i stedet disse jobbene til andre, spør Clemet.

«Etter hvert som vi er blitt rikere, er tida vår blitt veldig dyrebar. Vi kjøper tjenester i stadig større skala. Men hvem vasker for vaskehjelpen.»

«Vi må passe oss for at det vi ikke gidder å gjøre selv, gjøres av folk fra fattige land til en veldig dårlig lønn. Det kan vi ikke akseptere.»

Hanne Bjurstrøm

Clemet reagerer på en rekke ting ved Bjurstrøms resonnement:

- For det første er det merkelig at ikke Bjurstrøm har bedre forståelse av den spesialisering og arbeidsdeling som er en helt naturlig del av velstandsutviklingen og alltid har vært det i alle land - og som gjør oss mer produktive totalt sett. For eksempel syr vi heller ikke våre egne klær lenger, nettopp fordi det er mer fornuftig at noen spesialiserer seg på dette, mens vi spesialiserer oss på noe annet, skriver Clemet på sin blogg.

- En vaskehjelp er ikke en slave
Hun synes det er mer beklagelig at Bjurstrøm «avslører hvilke holdninger hun har til de som vasker. Det er tydelig at Bjurstrøm ser på arbeidsmarkedet som et hierarki, der den «laveste» jobben er vaskehjelpens.»

- En vaskehjelp er ikke en slave eller en som pr definisjon blir utnyttet på arbeidsmarkedet. En vaskehjelp er en helt ordinær arbeidstaker (eller kanskje selvstendig næringsdrivende) som gjør en veldig viktig jobb - og som selvsagt er helt likeverdig alle andre arbeidstakere. Av og til virker det som om venstresiden «ser ned» på en del yrker, og derfor også har store problemer med å akseptere deres eksistens, ifølge Clemet.

- Tvert i mot: Det er positivt
At ikke folk fra fattige land skal gjøre møkkajobbene, får også Clemet til å reagere:

- Jeg vet ikke hva hun mener med «veldig dårlig lønn», men hvis det er en lovlig og ikke tariffstridig lønn, kan vel ikke dette være problematisk? (...) I globalt perspektiv er det veldig positivt at mennesker fra fattige land får anledning til å jobbe og få en høyere inntekt enn de ellers ville fått. Det er dette som fører til at vi kan bekjempe fattigdom og oppnå utvikling. Det finnes neppe noe mer effektivt utviklingspolitisk tiltak enn innvandring til rike land, selv om innvandrere gjør jobber vi ikke «gidder» å gjøre lenger.

Nettavisen har vært i kontakt med Arbeidsdepartementet for å få en kommentar fra Bjurstrøm.