OSLO (Nettavisen): 130 norske kommuner har et årsgebyr på vann, avløp og avfall på over 10.000 kroner. Og forskjellene mellom de dyreste og billigste kommunene er stor - vel 11.000 kroner i prisforskjell skiller topp og bunn.

Se tabell lenger ned for å søke opp din kommune

- Vi liker ikke å ligge i topp på denne tabellen, men samtidig vil vi gjerne ha god kvalitet på tjenestene våre.

Det sier ordfører Hege Nordheim-Viken (Sp) i Høylandet kommune i Nord-Trøndelag.

Men ifølge Huseiernes Landsforbund er det ikke alltid en sammenheng mellom pris og kvalitet på disse tjenestene. De hevder mange små kommuner sliter med å holde høy kvalitet og en fornuftig pris på disse tjenestene.

Søndre Oppland på topp

De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå over kommunenes avgiftsnivå bygger på 2014-tall og det som er innrapportert som 2015-nivå. Her kommer Høylandet ut med 14.880 kroner i årsgebyr for vann, avløp og avfall.

Det er 1438 kroner unna den dyreste kommunen, Søndre Land i Oppland, der innbyggerne må ut med 16.318 kroner i året for vann, avløp og avfall. Gjerstad i Aust-Agder, Granvin i Hordaland og Hjartdal i Telemark følger på de neste plassene.

- Smådriftsulemper

Rådmann Rune Engehult i Hjartdal forklarer plasseringen med at det er dyrt å være liten.

- Grunnen til at Hjartdal kommune har høye gebyrer er knyttet til store smådriftsulemper ved å være en liten kommune. Det er få abonnenter å dele kostnaden på. Kostnaden med å bygge vannverk og renseanlegg er ikke lineær med antallet abonnementer, påpeker Engelhult.

Hjartdal snakker med nabokommunen Notodden om samarbeid. Da må ledningsnettet i de to kommunene knyttes sammen. Når det gjelder avfall, er Hjartdal allerede i godt selskap og samarbeider med tre andre kommuner.

Her kan du søke opp din kommune. Artikkelen fortsetter under tabellen:

HTML EMBED

- De små sliter

Dag Refling, utredningssjef i Huseiernes Landsforbund, gir rådmannen i Hjartdal rett når han snakker om smådriftsulemper:

- Små leverandører av vann og avsløper sliter veldig. Vann og avløp blir ofte store og krevende oppgaver for små kommuner. Det klassiske eksempelet er utkantkommuner med få innbyggere og store avstander. Vi har 1500 vannverk rundt i landet, og det er for eksempel en utfordring å få en størrelse på virksomheten som gjør at man kan finansiere et kompetent fagmiljø rundt driften av anleggene. Mange kommuner har slått seg sammen for å klare det, sier Refling.

Han hevder at større aktører på dette området også klarer å holde et jevnere avgiftsnivå, mens det oftere går i rykk og napp med store etterslep hos de mindre.

- Man behøver ikke å slå sammen kommuner for å få til dette. Det er mange eksempler på at man får dette til gjennom interkommunalt samarbeid, sier han og viser til Stavanger- og Drammen-regionen som eksempler.

Her er topp ti-lista over de mest gebyrtunge kommunene:

Søndre Land
16318
Høylandet
14880
Gjerstad
14730
Granvin
14463
Hjartdal
14443
Nesseby
14429
Kåfjord
14354
Lardal
14321
Gjemnes
14228
Ballangen
14195


- Bør utfordre politikerne

Refling mener lista over gebyrnivået i norske kommuner bør være en tankevekker for både innbyggere og politikere i mange kommuner.

- Innbyggerne bør utfordre sine lokalpolitikere på dette spørsmålet. Når de ser at avgiftene kryper opp mot 15.000 kroner i året, så er det veldig mye penger for mange. Man bør se på hvordan man kan få kostnadene ned uten å redusere på teknisk nivå.

Ifølge Refling er det nødvendigvis heller ingen sammenheng mellom pris og kvalitet når det gjelder vann- og avløpstjenestene.

- De rimeligste kommunene er ofte de beste, sier han.

Tilbake i Nord-Trøndelag sier Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken at de har gjennomført store og nødvendige investeringer på vann- og avløpssiden og at det nå gjenspeiler seg på avgiftssiden.

-De høye gebyrene har sammenheng med behov for å fornye de anleggene vi har. Samtidig har vi ikke eiendomsskatt, påpeker hun.