NETTREFF på Nettavisen torsdag klokken 11. LES ALLE SPØRSMÅL OG SVAR NEDERST SAKEN.

Nettavisen skrev onsdag om en huskjøper fra Kristiansand som fikk hevet boligkjøpet og fikk alle pengene igjen. Dette er relativt sjelden, men manglene ved boligen var så alvorlige at selv eierskifteforsikringsselskapets sakkyndige var sjokkert.

Flere lesere lurer på om enkelte boligkjøpere er for raske på avtrekkeren. Burde de ikke sett flere av de åpenbare manglene?

KJØPE BOLIG?Sjekk ut Meglerguiden

– Helt alvorlig. Er disse huskjøperne blinde? Disse feilene er ikke vanskelige å oppdage. «Forstøtningsmuren» er jo ikke usynlig, og de «raske» undersøkelsene som viste at massene var ustabile burde kjøper ha gjort før han signerte kontrakt. Bra at han fikk pengene igjen, men det går jo an å bruke hodet litt før man casher ut 3 millioner, skriver en leser.

HELP-advokat Silje N. Andersensvarer:

– Manglene ble ikke oppdaget før etter overtakelse. Tilsynelatende hadde heller ingen andre oppdaget dem ettersom verken selger eller takstmann ga noen informasjon før salget.

– Selgers plikt til å opplyse om negative forhold han kjenner til går foran kjøpers undersøkelsesplikt. Som kjøper løper man imidlertid en betydelig risiko dersom man unnlater å undersøke eiendommen grundig. Det anbefales derfor sterkt å ta seg god tid på befaring, og eventuelt søke bistand hos bygningskyndig dersom man ikke selv har teknisk kompetanse.

En leser lurer på om han kan klage når det viser seg at ingen har fortalt om boligblokken som skal bygges ved siden av huset han har kjøpt.

Ny blokk på nabotomta

– Jeg mener at megleren har lurt oss i den forstand at han ikke har fortalt at det kommer en diger firemannsbolig på tomta ved siden av huset vi har kjøpt. Burde han ikke ha sjekket hva som skjer rundt eiendommen?, spør han.

Heller ikke selgeren har opplyst om byggeplanene på nabotomta. Kan han kreves for noe?

– Jeg tror vel kanskje at det blir vanskeligere å selge et hus som ligger ved siden av et fuglefjell av balkonger som glaner ned i hagen vår, konkluderer huskjøperen.

Ifølge HELPs svar er det 2 forhold som avgjør utfallet av denne saken:

1) Visste selger om byggeplanene? Det visste han hvis han på salgstidspunktet hadde mottatt nabovarsel. Et slikt varsel er en del av planleggingsfasen i byggesaker, og et krav fra Plan og Bygningsetaten.

Det er imidlertid du som må bevise at selger burde ha visst.

2) Gir byggingen av blokka en vesentlig forringelse for naboen: Tap av utsikt, sol etcetera.

– Dersom du skal kunne kreve prisavslag mot selger må du også kunne godtgjøre at den tilbakeholdte informasjonen har virket inn på kjøpet. Dette betyr at en gjennomsnittlig kjøper ikke ville gitt så mye for eiendommen eller kanskje ikke bydd på den i det hele tatt. Slik innvirkning kan det, slik jeg ser det, være noe tvil omkring, svarer HELP-advokat Arne Johan Almeland.

Han mener det i slike tilfeller må foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Angrefrist?

Én leser lurer på man kan angre seg etter at man har lagt inn bud. Svaret på det er kort og godt; at det kan du ikke. Budet er juridisk bindende.

Men skulle du ha vært litt for rask på avtrekkeren under visning, så har du en sjanse til. Nemlig under overtakelsesbefaringen.

– Du bør gjøre en anmerkning i overtakelsesprotokollen, eller i et vedlegg til denne, om at du forbeholder deg retten til å fremme krav i forbindelse med vannskaden dersom denne viser seg å være mer omfattende enn opplysningene gitt ved salget skulle tilsi, svarer HELP på et konkret spørsmål om en vannskade som ved nærmere besiktigelse ser ut til å være mer alvorlig enn oppgitt under visning.

Orienter deg i boligmarkedet:Boliga.no

Hva gjør du hvis du oppdager at tilbygget på huset du har kjøpt ikke er byggemeldt, og slik sett ulovlig oppført?

Ulovlige tilbygg

Da foreligger det en mangel, uavhengig av om selger har vært kjent med dette eller ikke.

– Først må du sørge for å sende skriftlig reklamasjon til selger/eierskifteforsikringsselskap hvor du informerer om hva du har oppdaget, og at det vil bli aktuelt å kreve forholdsmessig prisavslag for verdireduksjon dersom tilbygget må rives, og eventuell erstatning for utlegg i forbindelse med søknadsprosessen, svarer HELP-advokat Andreas Aven.

Deretter må det avklares om kommunen vil tillate at tilbygget kan bli stående etter ny søknad. I verste fall blir tilbygget ikke godkjent. Da blir det riving. I tillegg til kostnadene ved dette, kan du kreve å få reduksjon i kjøpesum med den verdien tilbygget må antas å ha representert.

Disclaimer:

Det tas forbehold om at omstendigheter knyttet til enkeltsaker kan legge føringer på det enkelte saksforhold som advokaten ikke kjenner til. Rådene fra Nettavisens ekspertpanel er gitt på generelt grunnlag, og/eller basert på de opplysninger som fremkommer av lesernes spørsmål. Advokatene kan ikke holdes ansvarlig for de rådene som gis.