Synet av telefonkataloger som hoper seg opp i trappeoppganger er velkjent.

Onsdag må statsråd Liv-Signe Navarsete svare for hvordan ordningen skal videreutvikles.

Slik lyder spørsmålet fra Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) til samferdselsministeren:

Hvert år distribuerer Telenor ca. 6,8 millioner telefonkataloger til norske husstander og bedrifter. En undersøkelse fra Norsk Respons viser at bare én av fire brukte telefonkatalogen sist de trengte å finne et telefonnummer. Statsråden har på TV2 lovet å speilvende ordningen slik at bare de som ønsker telefonkatalogen skal få den. Hvilke tiltak har statsråden iverksatt for å sikre at bare de som ønsker telefonkatalogen får den i 2009?

- Det er viktig at det skal være enkelt å få trykt katalog og at de som ikke ønsker å få det skal slippe. 3000 personer har registrert at de ikke ønsker katalogen per måned i 2008, sier samferdselsminister Liv-Signe Navarsete i Stortingets spørretime onsdag.

En av løsningene samferdselsministeren ser på er om ordningen kan speilvendes.

- Det er ingen tvil om at det er brukere som ønsker å få den. Det gjelder spesielt eldre. Bruk av internett har først og fremst eksplodert blant yngre, mens eldre kommer til å savne katalogen. Hvis vi skal speile, så må de som tregner katalogen få den. Og så må vi unngå at det skal bli heft og plunder å få den for de som trenger den. Reservasjonsordningen funker, sier Navarsete.

- Fortsetter som før
I Norge er det Eniro som produserer og distribuerer katalogen på vegne av Telenor.

- Vi distribuerer 2,1 millioner - ikke 6,8 - eksemplarer av Telefonkatalogen årlig, sier informasjonskonsulent Renate Morken hos Eniro til Nettavisen.

Morken har ikke fått noen signaler om at dagens reservasjonsordning skal endres.

- Telenor og Samferdselsdepartementet hadde et møte for to uker siden hvor vi også deltok, og det ble da ikke vedtatt noen endringer i forhold til dagens reservasjonsordning, sier Morken.

250.000 sier nei
Hun sier reservasjonsordningen fungerer etter sin hensikt, og at det er flest reservasjoner i de store byene og områdene rundt.

- Dette samsvarer godt med bruksmønsteret for katalogen. Den brukes i alle lag av befolkningen, men man ser mest bruk blant eldre og utenfor storbyene, sier Morken.

- Så langt er det 250.000 personer - tilsvarende 185.000 husstander - som har reservert seg. Det tilsvarer i underkant av 9,0 prosent av opplaget, sier Morken.

Hun viser til TNS Gallups landsrepresentative undersøkelse «Forbruker og media» som viser at over en halv million nordmenn bruker Telefonkatalogen ukentlig.

Morken mener en eventuell bestillingsordning vil medføre langt større konsekvenser for de som av ulike grunner glemmer eller ikke får bestilt katalogen, enn det dagens reservasjonsordning har for de som ikke ønsker å motta katalogen.

- Og katalogen er 100 prosent gjenvinnbar og kan resirkuleres til nytt papir eller ny energi.

Slik reserverer du deg
Eniro oppfordrer derimot de som ikke ønsker å motta katalogen om å reservere seg - på www.telefonkatalogen.no/katalogreservasjon eller på telefon. 815 44 448.

Naturvernforbundet har lenge ønsket seg en ordning hvor du må bestille for å få katalogen.

- Det veldig mange som vil ha katalogen i hjemmet som en beredskap. Skulle det oppstå en krisesituasjon i hjemmet er det nyttig å ha katalogen tilgjengelig for raskt å finne informasjon, enklere enn du vil gjøre ved å måtte gå inn på Internett, og når Internett ikke er tilgjengelig, sier Morken.

Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken før spørretimen.