OSLO (Nettavisen): Murer Eirik Kornmo fikk mange støtteerklæringer etter sitt utspill i Nettavisen om ungdom og dårlige framtidsutsikter for de som satser på yrkesfag.

Les saken her: Råder ungdom til å glemme yrkesfag og heller gå på NAV

«Jeg har jobbet i anleggsbransjen i hele mitt yrkesaktive liv, og det vi opplever nå er skremmende. Om denne utviklingen ikke stoppes, finnes det ikke en norsk håndverker om ti år», skrev en av Nettavisens lesere.

«Hr. Kornmo har dessverre rett. Hverken blå eller røde politikere har gjort noe annet enn å undergrave norske håndverksfag», skriver en annen.

«Jeg har en gutt på 19 år, som har gått på bygg- og anlegg. Og er dessverre en NAV-er. Får ikke fullført utdanningen fordi han ikke får lærlingeplass», skriver en tredje.

- Trenger 90.000 nye fagarbeidere om ti år

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk også med seg saken om Eirik Kornmo. Han advarer mot å snakke ned yrkesfagene og peker på at Norge vil mangle 90.000 fagarbeidere om ti år om det ikke gjøres noe.

- Jeg er sterkt uenig i de som fraråder ungdom å satse på yrkesfag. Vi bør be ungdom satse på yrkesfagene, sier Eriksson til Nettavisen.

Eriksson sier seg enig i at det er for mange useriøse aktører i markedet og viser til at regjeringen har laget en handlingsplan for å bekjempe organisert arbeidslivskriminalitet. Et av tiltakene som kommer etter initiativ fra byggenæring og fagforeninger er bedre løsninger for såkalte HMS-kort. HMS-kort vil gjøre det mulig for byggherren å kontrollere de ansattes ID i sanntid på byggeplassen.

Kommer med krav om lærlingeordning

- Vi har videre for fjerde gang på to år økt lærlingetilskuddet, slik at det skal bli mer attraktivt for bedrifter å tai mot lærlinger. Der det offentlige er hovedentreprenør har vi truffet tiltak for å begrense antall underleverandører i kontraktskjeden. Når det gjelder byggeoppdrag for stat og kommune vil vi sette krav om at lærlingeordning skal være på plass. Da vil det ikke nytte å komme med et par polske eller litauiske ungdommer uten papirer. Lærlingeordningen skal være reell og den skal dokumenteres.

Økende ledighet bekymrer

Eriksson innrømmer at regjeringen er bekymret når det gjelder ungdomsledigheten.

- Vi ser at ungdomsledigheten har økt, og derfor øker vi lærlingetilskuddet, slik at ungdommen skal få fullført sin utdanning. Vi trenger deres arbeidskraft i framtida. Samtidig forstår jeg frustrasjonen. Det går tråere i norsk økonomi. Ledigheten øker, spesielt innen oljerelatert sektor. Vi ser en arbeidsledighet på 4,6 prosent innen bygg- og anleggsbransjen. Det er derfor vi i statsbudsjettet bruker 4 milliarder kroner på vedlikehold av offentlige bygg, som skoler, sykehus og kulturhus for å sørge for at aktiviteten holdes oppe. Det er også nødvendig for de som trenger lærlingeplass.

- Trenger flere fagarbeidere

- Er ikke dette i virkeligheten en kamp mot vindmøller? Vi har fri flyt av arbeidskraft, og vi ser utviklingstrekk ikke noen regjering makter å stanse?

- Løpet er ikke kjørt. Vi trenger flere fagarbeidere enn vi klarer å produsere i dag. Samtidig ser vi at useriøse aktører opptrer sleipere og sleipere. Det er uakseptabelt, og derfor øker vi også innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Det gjennomføres flere koordinerte tilsyn mellom Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet enn noen gang. Det er en vanskelig situasjon, men vi kan ikke gi opp.

- Hva sier du til kravet om norsk fagbrev, som Eirik Kornmo ønsker innført i byggebransjen?

- Det vil være vanskelig. Vi lever i et internasjonalt marked med fri bevegelse av arbeidskraft.