Fredag meldte NA24 at svært mange immigranter fra EU/EØS oppholder seg i Norge uten å jobbe. Til tross for at oppholdstillatelse krever at personen er i arbeid, er det ifølge NAV-ansatte svært mange som oppholder seg i Norge uten å jobbe, men med fulle trygdeutbetalinger.

Ifølge Navs ansatte ligger årsakene til feilutbetalingene i mangelfulle kontrollrutiner mellom ulike etater samt de ansatts taushetsplikt.

Les saken: Slik blir Norge svindlet av utlendinger

Varsler opprydding
- Det er helt uakseptabelt hvis mennesker med ulovlig opphold har fått ytelser de ikke har rett på. Hvis dette er tilfelle, skal utbetalingene stanses, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet til NA24.

Departementet har bedt Nav undersøke de faktiske forholdene og redegjøre for melderutiner, gråsoner og problemstillinger både på trygde- og sosialhjelpsområdet.

- Vi kommer til å følge opp saken videre i samarbeid med de ansvarlige instanser, sier statssekretæren.

Svikter i kampen mot trygdesvindel
Robert Eriksson (FrP), leder av Stortingets Arbeids- og sosialkomite, mener saken viser at regjeringen svikter i kampen mot trygdesvindel.

- Jeg tror dette er bare toppen av isfjellet når det gjelder trygdesvindel. På meg virker det som om mange kommer hit som velferdsemigranter, og ikke arbeidssøkere. En slik utvikling må vi få stoppet. Det er ikke akseptabelt at velferdsstaten skal ese ut og foreta utbetalinger til folk som ikke skal ha penger, mens en del som skal ha penger ikke får det til rett tid, sier han til NA24.

Eriksson mener regjeringen har sviktet i kampen mot trygdesvindel.

- Enkelte Nav-kontor har sagt at man bevisst nedprioriterer kampen mot trygdemissbruk. Hvis dette er sant, er det totalt uakseptabelt. Her har også regjeringen sviktet ved at man ikke har utført god nok internkontroll slik riksrevisjonen har etterlyst, sier han.

Vil ha mer penger på statsbudsjettet
Eriksson forventer at Regjeringen bevilge mer penger i statsbudsjettet for 2011 slik at kampen mot trygdemissbruk kan trappes opp.

- Norge bør også trekke erfaringer og lærdom av Danmark. De har hatt dette problemet tidligere og satt inn ulike tiltak som har gitt gode resultater, sier Eriksson.

Bør sladre til tross for taushetsplikt
Ifølge Eriksson bør ansatte i Nav vurdere å rapportere misbruk på tross av taushetsplikten.

- De ansatte som ser at det foregår misbruk må rapportere dette. De kan ikke hjemme seg bak taushetsplikten. Vi må huske at vi har noe som også heter en opplysningsplikt, sier han.

Må se på forskriftene
Stortingsrepresentant Michael Tetzschner (H) vil også ha gjennomgang av saken.

- Som medlem av kommunalkomiteen vil jeg forfølge disse sakene. Noe skyldes kontrollsvikt på etatsnivå og noe feilaktig skjønn på saksbehandlernivå. Men Stortinget må også foreta en gjennomgang av forskrifter for å sikre at slike urimeligheter blir fjernet.

Tetzschner understreker at forutsetningen for å ha romslige trygde- og velferdsordninger er bred oppslutning i befolkningen.

- Ved å utbetale trygd eller stønad til personer som reelt ikke har arbeidet i Norge, eller å gi støtte til personer som er i Norge urettmessig, undergraver grunnlaget for systemet. Både økonomisk, men ikke minst politisk og moralsk, sier Tetzschner.