Mandag kl. 15 foretar hun den høytidelige åpningen av innovasjonsparken, som skal huse hele verdikjeden fra forskning, laboratorier, farmasøytisk industri og kreftbehandling.

– Dette er et unikt senter og en understreking av at vi har kommet langt på flere områder i helseforskningen, sier Solberg til NTB.

Målet er å styrke den kliniske forskningen på behandling.

– Vi er ganske gode på flere behandlingsformer. Men dette er også en stor industri internasjonalt. Vi ønsker at flere pasienter skal få tilbud om utprøvende behandling, sier Solberg.

Skape arbeidsplasser

Innovasjonsparken huser også en inkubator, der forskere og teknikere i fellesskap kan omgjøre ideer til produkter og slik styrke kommersialiseringen av kreftforskningen.

– Vi ønsker å bidra til et bærekraftig norsk næringsliv som utvikler innovativ kreftbehandling. Vi kan hente ut enda mer av investeringene vi gjør i forskningen, sier Solberg.

– Dette er en del av skiftet i norsk økonomi. Helseområdet er et viktig område for å skape nye arbeidsplasser, understreker hun.

Ringvirkninger

Staten ved SIVA eier 22 prosent av senteret, mens en rekke andre aktører har gått inn på eiersiden.

– Vi har bevilget 40 millioner til aksjekjøp i dette, opplyser statsministeren.

Innovasjonsparken huser også Ullern videregående skole og vil gi elevene der førstehånds kjennskap til forskning og entreprenørskap, ifølge Solberg.

– Dette er innovasjon innen utdanning og kan bidra til bedre rekruttering til realfagene, sier hun.