Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ble møtt av syngende demonstranter fra Natur og Ungdom da hun ankom Thon Hotel Vika Atrium for å motta Jernbaneverkets høyhastighetsutredning onsdag. NU-leder Silje Lundberg og hennes flokk mener lyntog er viktig for miljøet og håper Kleppa innfrir deres forventninger.

- Lyntog må være en del av fremtidens transport-Norge. Det er mer trafikksikkert, vil kunne bedre luftkvaliteten og er et klimavennlig reisealternativ. Vi kommer ikke unna at lyntog er en del av løsninga, sier Lundberg.

Stiv pris
En heiagjeng kan den norske utredningen om høyhastighetstog saktens trenge. Prislappen er stiv, rundt 1000 milliarder kroner for høyhastighetstog til de største byene, og utbyggingen viil møte til dels store tekniske utfordringer. Bedriftsøkonomisk er bildet positivt for alle strekninger unntatt Bergen-Haugesund-Stavanger, men det forusetter at investeringer holdes utenfor. Samfunnsøkonomisk er det ikke mulig å påvise noen gevinst for en slik satsing, snarere tvert i mot, men ifølge jernbanedirektør Elisabeth Enger er ikke det overraskende.

- Må skrinlegges
Kritikerne er nådeløse i sin dom etter å ha sett utredningen.

- Planene om lyntog i Norge må skrinlegges en gang for alle, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet, en av dem som hadde møtt opp for å høre prosjektleder Tom Stillesby redegjøre om konklusjonene.

Dette er hovedkonklusjonene i utredningen:

  • Det er fullt mulig å bygge høyhastighetsbaner i Norge.
  • Utbyggingskostnadene er betydelige.
  • Bedriftsøkonomien er positiv for alle strekningene unntatt Bergen-Haugesund-Stavanger hvis kostnader forbundet med investering holdes utenfor.
  • Samfunnsøkonomien er negativ for alle strekninger.

Det er ingen strekninger som kommer best ut i alle kategorier.

Usikkerhet om store broer og tunneler
-Teknisk er det mulig å bygge og drifte høyhastighetsjernbane i Norge, sa prosjektleder Tom Stillesby.

Han pekte likevel på noen store tekniske utfordringer som utrederne har støtt på og som de ikke har et fullgodt svar på.

Krysse Hardangerfjorden
Det ene er at lyntog Oslo-Bergen over Haukeli vil kreve en krysning av Hardangerfjorden på en 1,6 kilometer lang hengebro, noe som ikke er gjort før når det gjelder jernbane.

Under Hardangerjøkulen
Det andre er behovet for å lage en tunnel under Hardangerjøkulen for Hardangervidda-alternativet mellom Oslo og Bergen. Den må ha to løp og vil bli 41 kilometer lang. Stillesby pekte på at byggingen av en slik tunnel vil by på store utfordringer i dette området blant annet fordi det helst skal lages tverrslag for uttak av stein.

Under Boknafjorden
Den tredje store tekniske utfordringen vil være en 51 kilometer lang tunnel under Boknafjorden for å oppnå lyntogforbindelse mellom Stavanger og Haugesund.

Bård Hoksrud i Frp mener overslaget på 1000 milliarder kroner for høyhastighetsbaner til Trondheim, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Gøteborg og Stockholm bør virke avskrekkende.

- Dette er det endelige beviset på at FrP hele tiden har hatt rett når vi har sagt at dette har vært et fantasiprosjekt uten rot i virkeligheten, og med en sluttsum som ville bli helt meningsløs, sier Hoksrud ifølge en pressemelding partiet sendte ut. Hoksrud er nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

- Tusen milliarder kroner tilsvarer 200.000 kroner per innbygger, eller 800.000 kroner for en familie på fire. Det sier det meste, sier Hoksrud.