- At den indre kretsen, som skal føre tilsyn med fastsettelsen av internrenten mellom banker (NIBOR), er pålagt å tie om forhold som gjelder den enkelte bank, er et gufs fra fortiden - og slettes ikke holdbart, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge Jensen.

Han understreker at NIBOR er avgjørende for hva norske bankkunde må betale for sine lån.

- Men NIBOR har også effekt på hvordan aktører disponerer fellesskapets midler og våre pensjoner. NIBOR er altså ikke et internt anliggende for bransjen, sier Jensen.

Kritisk til at næringen passer på seg selv
At det er finansnæringens egen interesseorganisasjon som har administrativt ansvar for rentefastsettelsen er ikke et særnorsk fenomen. British Bankers' Association hadde administrativt ansvar for LIBOR-systemet, og det var under deres ledelse at bedraget med LIBOR fikk bre seg – og det over flere år. LIBOR-skandalen omtales gjerne som en av historiens største finansskandaler.

- At tilsynet med NIBOR også driftes av finansnæringen selv, er ikke åpenbart greit. Når Finans Norge til Aftenposten 16. januar ikke er interessert i å kommentere påstander om manipulering, men bare avfeier Norges Banks bekymringer, kan det forstås som mangel på en kultur for selvransakelse og åpenhet. Hvis dette er en riktig forståelse, hvordan kan da finansbransjen være sitt eget tilsynsorgan?, spør Jensen.

Den britiske næringsministeren Vince Cable, forklarte skandaleåret for britisk bankvesen med hjertesukket "There is a deep cultural problem".

- At kulturen fremheves som roten til LIBOR-skandalen, gjør at vi må kreve en annen holdning til åpenhet fra vår finansbransje.

Gufs fra fortiden
Jensen opplyser at den indre kretsen som skal føre tilsyn med NIBOR systemet er pålagt å tie om forhold som vedrører enkeltbanker”.

- Dette er et gufs fra fortiden og slettes ikke holdbart. Slike kaderpartiske prinsipper er til hinder for tillit. Det hindrer bransjen i å praktisere samfunnsansvar. Og det er en trussel mot samfunnets verdier, sier Jensen.

Han mener det også er et problem at utenforstående, det være seg Finanstilsynet eller Norges Bank, sannsynligvis vil ha store vansker å med identifisere feilaktig fastsatt NIBOR .

- Den indre kretsen som skal føre tilsyn med NIBOR systemet skulle derfor hatt meldeplikt, når de mistenker noe som klandreverdig. For det var varslerne på innsiden av systemet som sørget for at LIBOR-saken ble rullet opp i sin store bredde, sier Jensen.

Oppfordrer til gjennomgang
Han minner om at da Idar Kreutzer tiltrådte som administrerende direktør i Finans Norge – oppfordret Forbrukerrådet Kreutzer til å holde fokus på syv konkrete forhold.

- Ett av dem var åpenhet om fastsettelsen av utlånsrenta mellom banker – kjent som NIBOR. Det er finansnæringens egen interesseorganisasjon som administrerer fastsettelsen av NIBOR, men det er også den som setter reglene, forklarer Jensen.

NIBOR settes ved at seks banker rapporterer til Finans Norge hva de mener de selv vil ta for et lån til spot - til andre banker. Tallet som kommer ut, i form av et simpelt gjennomsnitt av det de seks bankene har rapportert, er viktig for hele samfunnet.

- Ordinær taushetsbestemmelse
Direktør for bank- og kapitalmerkedsavdelingen i Finans Norge (FNO) Jan Digranes har følgende kommentar til Jensens utspill:

- Reglene rundt Nibor-fastsettelsen inneholder en ordinær taushetsbestemmelse som brukes i de aller fleste forretningssammenhenger. Det er viktig at en i styringsgruppen trygt kan dele informasjon når rammene for NIBOR-fastsettelsen vurderes. Slik informasjon kan i sin ytterste konsekvens vise seg å være børssensitiv. Da må det være strenge generelle konfidensialitetskrav, sier Digranes til Nettavisen NA24.

Han avviser at det er et hemmelighold av den enkelte banks bidrag til selve NIBOR-fastsettelsen.

- Denne informasjonen finnes løpende på den enkelte av deltakerbankenes informasjonssider i det elektroniske systemet Thomson Reuters, sier Digranes.

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersens opplyser følgende om mandatet Norges Bank har gitt tilsynet:i lys av den utenlandske kritikken rundt Nibor-fastsettelsen:

- Finanstilsynet er bedt av Finansdepartementet om å beskrive systemet for fastsettelsen av referanserenten NIBOR, om å vurdere om systemet er godt og eventuelt komme med alternativer, sier Baltzersens til Nettavisen NA24.