Gå til sidens hovedinnhold

- Et totalt usaklig innlegg

Kristin Halvorsen likte ikke kritikken hun fikk i spørretimen.

Onsdag møtte kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) i den muntlige spørretimen i Stortinget, der hun ble utfordret om frafallet i den videregående skolen.

- Kunnskapsministeren sier at Høyre svartmaler skolen. Vi kan selvfølgelig snakke om alt som er bra, at 70 prosent av de videregående elevene fullfører skolen, men jeg vet ikke om det blir så mye bedre av det. Jeg tror folk forstår at vi har problemer i skolen, og de må vi ta fatt i. Spørsmålet mitt er når kunnskapsministeren skal forstå disse problemene, sa stortingsrepresentant Henning Warloe (H).

- Har fullt trykk
Spørsmålet fikk Halvorsen til å steile.

- Dette er et totalt usaklig innlegg, sa Halvorsen bestemt.

Hun svarte at dette er noe de jobber aktivt med, for å få flere elever til å fullføre den videregående skolen.

- Vi må sørge for at det jobbes mer praktisk i den videregående skolen, så flere fullfører, sa hun og fortsatte:

- Så president, jeg har fullt trykk på dette hele tiden, sa Halvorsen.

I Norge gjennomfører 68 prosent en påbegynt videregående utdanning. Til sammenligninger gjennomfører 85 prosent det samme studieløpet i Danmark. I Sverige ligger de på omtrent det samme nivået som oss.

- Ikke dumping
Halvorsen fikk også spørsmål fra Frps Mette Hanekamhaug, om frafallet blant elevene.

- Hvordan stiller statsråden seg til en eventuell løsning der elevene blir holdt igjen i grunnskolen til grunnleggende kunnskaper er lært? spurte hun.

- Å gjeninnføre dumping er ingen god løsning. Men det som er viktig er at elevenes grunnleggende kunnskaper styrkes, svarte Halvorsen.

- Da har vi et felles problem, når elevene ikke har grunnleggende nok kunnskaper til å gjennomføre videregående skole. Vi må raskt kartlegge dette, og raskt kaste oss over dem for å sørge for at de får de kunnskapene som trengs, sa ministeren.

- Samme nivå
Halvorsen mener det aldri hadde vært mer fokus på skolefrafallet.

- Det har aldri vært så trøkk mot frafallet i den videregående skolen som nå. Det har aldri vært et så systematisk arbeid, både for å sørge for at elevene har mer grunnleggende kunnskaper, og for å få til mer praktisk arbeid, sa hun i spørretimen.

- Alle elever har behov for varierte læringsmetoder. Alle elvene blir mer motivert av større variasjon, så dette er en hovedoppgave for meg, sa hun også.

Hun påpekte samtidig at frafallet har vært der i mange år.

- Frafallet har vært på dette nivået i 15 år, sa Halvorsen.

- Innsats i barnehagen
Rapporten «Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden», som ble gitt ut av Nordisk Ministerråd i april, konkluderer med at hovedårsaken til frafallet er svake prestasjoner i starten av skoleløpet, og ikke minst manglende sosiale ferdigheter og et svakt engasjement i skolen.

Det anbefales i rapporten at man begynner å forebygge frafallet tidlig, allerede i barnehage og i de første skoleårene.

Tirsdag satte også Brennpunkt på NRK søkelyset på den store utfordringen myndighetene har når det gjelder frafallet i den videregående skolen.

I programmet kom det fram at Reform 94, som ga alle rett til plass i videregående opplæring, hadde ført til mer fravær, dårligere karakterer og økt frafall.

- Reformen ikke fulgt opp
Utdanningsforbundet mener det blir feil å bare skylde på Reform 94.

- Jeg mener det blir feil å si at Reform 94 alene er årsaken til frafall. Noe av problemet er at Reform 94 ikke er fulgt godt nok opp, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, til forbundets egne nettsider.

Forbundet mener at mange teoritrøtte elever ikke har forutsetningene for å lykkes fordi de ikke har fått tilstrekkelige kunnskaper med seg fra grunnskolen - og at de ikke blir møtt med god nok oppfølging i videregående.

- Brennpunkt illustrerte tydelig at det er utfordringer også i ungdomsskolen. Om elevene kommer derfra til videregående uten nødvendige kunnskaper, er det svært vanskelig å lykkes. Derfor må det satses mer på ungdomstrinnet. Ingen skal oppleve å bli sendt ut av klasserommet til rene underholdningsaktiviteter fordi skolen ikke ser seg i stand til å gi tilpasset undervisning, slår Bjerkestrand fast.

Kommentarer til denne saken