Gå til sidens hovedinnhold

Etterlyst for kidnapping

Norske Camilla er etterlyst internasjonalt for kidnappingen av datteren (2). Norsk politi tror hun oppholder seg i landet.

Den amerikanske barnefaren har i lengre tid vært i Norge for å lete etter sin kidnappede datter.

Nå har Oslo tingrett i en unik dom nektet mannen, 38 år gamle Brozzi, opphold i Norge for å lete etter sin kidnappede datter.

– Dette er en utvisning og jeg er nærmest målløs, sier amerikanerens advokat, Ellen Moen, til TV 2 Nettavisen.

– Hvis vi ser bort fra de voksne i denne saken, er dette et barnevern og en behandling av barn som er under enhver kritikk. Den eneste som er i stand til å drive denne saken fremover, er faren, og han ber jo bare om å bli i landet til barnet er funnet, sier Moen.

Har foreldreansvaret

Bakgrunnen for avslaget om arbeids- og oppholdstillatelse er at Oslo tingrett mener mannen like godt kan sitte i USA og vente på at politiet jobber med å finne datteren.

Dette til tross for at politiet mener den 30 år gamle kvinnen oppholder seg i Norge.

– Kvinnen er mistenkt for kidnapping og vi har grunn til å tro at hun oppholder seg her i landet. Det gjelder nå å finne datteren gjennom barnemoren, sier jurist i saken, politiadvokat Øyvind Haugen ved Manglerud politistasjon, til TV 2 Nettavisen.

Det var i juni i fjor at kvinnen tok med seg datteren og stakk fra California hvor ekteparet bodde.

Kort tid etter fikk faren foreldreansvar og omsorg for barnet gjennom en amerikansk domstol.

1. august i fjor ble kvinnen etterlyst i USA. Nå er hun også etterlyst internt hos politiet i Norge og gjennom Schengen og Interpol.

Amerikaneren kom til Norge i september i fjor for å prøve å finne datteren i hennes hjemfylke Hedmark.

Hedmarken tingrett ga ved en kjennelse i fjor namsmannen fullmakt til å hente ut datteren på hennes antatte bosted hos bestemoren.

Der ble den to år gamle jenta derimot ikke funnet og mannen søkte derfor om arbeids- og oppholdstillatelse i Norge for å lete videre.

Dette fikk han endelig avslag på fra Utlendingsnemnda i mai i år. Det er denne avgjørelsen som nå har vært oppe til doms i tingretten, der avslaget opprettholdes.

Anker

Både Moen og amerikaneren er nå fortvilet over situasjonen.

– Vi anket dommen øyeblikkelig, men er frykter at mannen blir sendt ut av landet før saken kommer til ankebehandling, sier Moen.

– Han vil ikke være en belastning for staten, det har jeg forsikringer på. Han er tilbudt jobb og har et sted å bo. Alt han vil, er å være det eneste stedet i verden der han har mulighet til å få kontakt med kona og barnet, sier Moen.

Advokaten sier hun er skuffet over det norske politiets arbeid i saken.

– Det har vært et trist kapittel, preget av ansvarsfraskrivelse. Saken er sendt mellom Hamar og Oslo og er blitt liggende, samtidig som man har byttet ut jurister på saken, sier Moen.

I dommen fra tingretten får også politiet refs for sin innsats i saken.

– Uaktet grunnene for manglende avhør av (Brozzi - red.anm), er det klart kritikkverdig at politiet ikke foretar avhør av ham på over ni måneder. Slik saken er opplyst for retten, og med det forbehold det innebærer, finner retten at det foreligger sannsynlighetsovervekt for at politiet ikke i vesentlig grad har prioritert saken og at (Brozzi) innsats har medvirket til at saken nå i noen grad gripes fatt i fra politiets side. Det er åpenbart at (Brozzi), som andre foreldre som opplever det samme, befinner seg i en svært vanskelig situasjon, skriver retten.

– Meningsløs dom

Politiadvokat Haugen opplyser at amerikaneren har vært til avhør hos dem og at han nå er inne til jevnlige samtaler i et forsøk på å finne hans kidnappede datter.

Ifølge Moen har det lokale lensmannskontoret engasjert seg i saken og oppsøkt bestemoren ved flere anledninger i et forsøk på å finne de to.

Advokaten reagerer også på ironien i saken.

– Når barnet har kommet til rette vil min klient ha krav til å få bli i Norge. Derfor er denne dommen helt meningsløs, sier Moen.

Oslo tingrett ser også ironien i saken. I dommen heter det:

– Videre legger retten til grunn at dersom barnet blir funnet, og (Brozzi) fremmer ny søknad, vil han få innvilget opphold på bakgrunn av familiegjenforening. At det for saksøker virker urimelig ikke å få opphold, når årsaken til at han ikke bor sammen med barnet eller har samvær, er en kriminell handling fra mor side, er lett å se, skriver retten.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat