Gå til sidens hovedinnhold

Euroen kan bli historie

Eurosamarbeidet slik vi kjenner det står for fall, mener ekspertene.

Hvis du satser penger på at et eller flere euroland vil komme til å trenge økonomisk støtte fra ESFS i løpet av 2011, kommer du mest sannsynlig ikke til å tjene all verdens på det. Det er et av de mest forventede scenarioene hos CEBR (Centre for Economic and Business Research red anm.)

Om eurosamarbeidet ikke bryter sammen i 2011, vil dette året med all sannsynlighet bli det året da euroen mister all troverdighet mot dollaren, sier Douglas Williams, administrerende direktør for CEBR, til telegraph.co.uk

Sør-Europa
Bare Italia og Spania skal i 2011 refinansiere 400 milliarder euro, 3116 milliarder norske kroner, de første seks månedene av dette året. Legg til grunn at markedene generelt ikke er overbegeistret for å plassere penger i de søreuropeiske landene, så kan dette vise seg lettere sagt enn gjort.

- Og det er i lys av denne problemstillingen, eurosamarbeidet kan vise seg å svikte. Under normale omstendigheter vil de europeiske landene kunne svare på krisesignalene. Men dette er ekstraordinære tider og det endelige bruddet vil komme på grunn av de enkelte lands manglende vilje til å gjennomføre tøffe nok reformer til å gjøre økonomien levedyktig på et lengre perspektiv, sier Williams.

Spekulasjoner rundt euroens fremtid nådde nok en topp i 2010. Det som tidligere bare hadde kommet fram som høyst teoretiske spørsmål, ble plutselig veldig aktuelle når Hellas kastet inn kortene på vårparten.

Skattebetalerne, spesielt i Tyskland, men også i Frankrike, Nederland og andre euroland med orden på økonomien, lot sine meninger komme klart fram overfor EU-kommisjonen i det hjelpepakkene til Hellas og Irland ble offentliggjort. Som følge av protestene satte flere politiske seniorprofiler, innen EU, spørsmålstegn ved euroens fremtid.

I tillegg har flere investorer gjennom sine investeringer gitt uttrykk for at også de tviler på valutaens fremtid.

F&C (Foreign & Colonial Investment Trust, investeringsbank red anm.) ga i desember uttrykk for at de ikke hadde tro på EU i den sammensetningen det har per dags dato, men at de såp det som høyst usannsynlig at eurosamarbeidet kom til å opphøre.

- Vi tror at det som har skjedd i 2010 vil tvinge EU til å føre en tettere kontroll med større synkronisering av finanspolitikken i de deltakende landene, sier Rebecca Seabrook, sjef-megler i F&C, til telegraph.co.uk.

Globalt problem
Japan står ovenfor sin egen krise. Mulighetene for at verdens tredje største økonomi skal begynne å seile i motvind er overhengende og meget sannsynlig ifølge CEBR.

Japans statsgjeld tilsvarer nå 200 prosent av landets BNP. Opp til nå har denne gjelden blitt betjent av Japans enorme reserver. Men øker denne gjelden i samme takt som den har gjort opptil nå, så vil behovet for ekstern finansiering fort vise seg.

- I dette scenarioet er det sannsynlig at den japanske regjeringen må fremskynde økonomiske innstramninger, samtidig som veksten i de asiatiske eksportmarkedene vil flate ut og på grunn av Japans aldrende befolkning kan det bli aktuelt å have pensjonsalderen ytterligere. Denne gangen til 75 årisr Williams

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken