HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister

OSLO TINGRETT (Nettavisen): I Oslo tingrett fortalte Synne Sørheim om observasjoner som var med å avgjøre diagnosen av Anders Behring Breivik.

I barneårene ba mor, i en periode fra 1981 til 1984 sosialkontoret om avlastningshjem fordi sønnen «var meget krevende», og at hele familien ble innlagt i tre uker på Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri. Moren sa at hun ikke maktet å sette grenser for sønnen.

Barnepsykiateren beskrev flere bekymringsfulle trekk ved Breivik, blant annet hans «påtatt avvergende smil», og anbefalte et weekend fosterhjem så fort som mulig.

Det bemerkes at hans sitater og konklusjoner deles av mange i Norge og Europa. De sakkyndige bemerker likevel at de er slått av Breiviks krigsteori. De bemerker at de mener han faktisk har en opplevelse av krig og ser seg selv som frelser.

Barnepsykiater beskrev gutten den gangen som kontaktavvergende, at han har vanskelig for å uttrykke seg emosjonelt og manglet spontanitet, het det i dennen epikrisen. Det ble uttrykt bekymring på bakgrunn av oppholdet.

I retten ble det også nevnt et bekymringsbrev om Breivik som søsteren til Breivik har skrevet til moren. Innholdet ble ikke nevnt i retten. Det ble også referert til stressproblemer Breivik hadde i 1998.

I litt over tre uker i februar 1983 var tiltalte, den gangen fire år, innlagt på Statens senter for barnepsykiatri. Det leses fra epikrisen. Moren hadde henvendt seg på grunn av problemer med sønnen, som hun blant annet opplevde som hyperaktiv. Hun har i denne perioden beskrevet ham som voldsom og lunefull.

Våren 1983 kom Breiviks far inn i saken. Han begjærte foreldreansvar for gutten, noe moren motsatte seg. 3. oktober 1983 bestemte retten at det skulle oppnevnes to sakkyndige. I mellomtiden skulle gutten få være hos moren. Dette førte, ifølge Sørheim, til at faren oppga kravet om foreldreansvar.

I 1984 ble det gjennomført en utredning av barnevernet som vurderte fosterhjem for Breivik, men konkluderte med at dette ikke var nødvendig. Saken ble henlagt. Barnevernet kom på nytt inn i bildet da Breivik som femtenåring ble tatt på toget med masse spraymaling.

Uten følelser

Sørheim beskrev i retten hvordan Breivik beskrev drapshandlingene uten å vise følelser, at «han gikk rundt på Utøya som om det var en befaring på en byggeplass». Du kan lese mer om dette lenger nede i saken.

Torgeir Husby betegnet sine kollegers kritikk av rapporten som «"ellevilt, forundrerlig, ufaglig og prinsippløs» da han inntok vitneboksen sammen med Synne Sørheim torsdag.

...han gikk rundt på Utøya som om det var en befaring på en byggeplass

- Det er vel enestående at hele vår sakkyndigerklæring er blitt lagt ut i media og blitt dissikert og kritisert fra alle bauger og kanter, sa han og kritiserte det han kalte som ukritisk fjerndiagnostisering fra sine kolleger.

- Alle våre kritikere har fjerndiagnostisering som fellesnevner, sa han.

Man henter ikke inn mengder av teologisk ekspertise selv om observanden gir seg ut for å være Jesus

Psykologen svarte blant annet på kritikken om at man ikke har hentet inn eksperter for å forstå Breiviks ideologi.

Selvsagt har de sakkyndige hatt tvil, til langt ut i observasjonen. Men da erklæringen var ferdig var vi kommet til en konklusjon vi kunne avgi uten tvil

- Som hovedregel rundt vrangforestillinger er at man ser på den rollen observanten gir seg selv i det store bildet. Man henter ikke inn mengder av teologisk ekspertise selv om observanden gir seg ut for å være Jesus. (...) Vi henter ikke inn ekspertise på eksorsisme selv om vi fikk inn en som drepte sin venn i sovende tilstand fordi han så djevelen i ham.

vi ble slått av hvor underlig han fremsto

Husby beskrev seg selv og Sørheim som «mainstream psykiatere» og sa at de deres felles erfaring og som omfattende når det gjelder rettspsykiatrisk erfaring og erfaring med drapssaker.

Følg Husby og Sørheim direkte her, eller følg forklaringen i TV-vinduet over. Den har en 3 minutter forsinkelse. Artikkel fortsetter under.

HTML EMBED

- Var sulten på samtaler
Husby beskrev at Breivik var «sulten på samtaler» og var svært villig til å samarbeide, og at de var åpne for hva som måtte komme. Sørheim bekreftet dette og sa at Breivik hadde «samarbeidet utmerket».

- Selvsagt har de sakkyndige hatt tvil, til langt ut i observasjonen. Men da erklæringen var ferdig var vi kommet til en konklusjon vi kunne avgi uten tvil. Hadde vi da vært i tvil, hadde vi beskrevet den, sa Husby.I retten fortalte han at de startet arbeidet med blanke ark.

- Men vi ble slått av hvor underlig han fremsto, sa Husby.

Fellesmøter
Husby og Sørheim har fått kritikk for å møte Anders Behring Breivik i fellesskap, og at de på den måten kan ha påvirket hverandre i for stor grad.

Husby beskrev i retten en unntakstilstand med høyt sikkerhetsnivå ved Ila fengsel. Han sa at Ila la tunge føringer på hvordan samtalene med Breivik skulle foregå og at psykiaterne måtte ta hensyn til politiets og etterforskningens behov. Han sier de ble pålagt og ha samtalene i fellesskap. Samtidig sa han det gir «en betydelig gevinst» å være to.

Husby sa at de var klar over farene ved fellessamtaler.

Arbeidet i tre deler
Synne Sørheim beskrev arbeidet i tre deler

1. Sørheim forklarte hvordan man i undersøkelsen først innhentet informasjon gjennom samtaler med Breivik og hans mor. Det ble gjennomført 13 samtaler med Breivik. Disse samtalene er referert i rapporten. I tillegg ble det gjennomført intervjuer med moren.

2. Innformasjonen som ble innhentet ble deretter brukt til å stille en diagnose.

3. Denne diagnosen ble deretter satt inn i rettspsykiatrisk sammenheng.

Breiviks virkelighet
Sørheim begynte deretter å fortelle om bakgrunnsmateriale som danner grunnlag for deres konklusjoner. Dette er informasjon som er kjent gjennom Breiviks manifest og som Breivik selv ga i sin vitneforklaring i retten.

Hun poengterte at deres oppdrag var å vurdere Breiviks tilstand på handlingstidspunktet. Derfor er avhørene kort tid etter handlingene av betydning.

Hun leste fra avhøret gjort av Breivik på Utøya. Her snakket Breivik om at Knights Templar kan ta makten i Europa i løpet av 60 år, det er her han presenterer seg som kommandant og som korsfarer. Hun leser blant annet opp: «Han tror også at familien hans kommer til å bli henrettet».

Sørheim leste videre opp: «Siktede hevder at Knights Templar Europa har gitt ham tillatelse til å henrette kategori A- B- og C-forrædere». Breivik beskrev her kategoriseingen av forrædere med 12 i kategori «A» med Jonas Gahr Støre på topp, 4500 i kategori «B» og 85.000 i kategori «C». Ifølge avhøret sa Breivik her at han egentlig ikke hadde tillatelse til å henrette kategori C-forrædere, en kategori som ifølge ham selv omfattet de fleste på Utøya.

Hun leste fra avhør på Utøya, der Breivik tilbød seg å angi to andre cellemedlemmer og der motytelsen blant annet skulle være innføring av dødsstraff i Norge og innføring av torturmetoder, såkalt waterboarding.

I samtalene
Sørheim leste utdrag av hva de har observert i avhørene. «Observanden faller tidlig i avhøret til ro. Han veksler uten opphold mellom ulike temaer», leste hun. Sørheim leser videre fra resymeet av avhøret, der de sakkyndige har merket seg hvordan Breivik vekslet mellom å snakke om tykkelsen på en skuddsikker vest i det ene øyeblikket og beskrive Knights Templar-nettverket i det neste.

Hun fortalte i retten hvordan Breivik beskrev drapshandlingene uten å vise følelser, at «han gikk rundt på Utøya som om det var en befaring på en byggeplass» sa hun

I samtaler med moren fortalte hun at sønnen hadde snakket om at han var blitt så stygg i ansiktet og måtte operere seg (Breivik har operert nesen. I følge ham selv etter et brudd, men aktoratet mener han gjorde det for å se mer arisk ut red.anm).

Fiendebilder
Husby snakket om manifestet der Breivik beskriver sin egen store rolle som leder. Han snakket om massemorderens fiendebilder og paranoiditet. Det bemerkes at hans sitater og konklusjoner deles av mange i Norge og Europa. De sakkyndige bemerker likevel at de er slått av Breiviks krigsteori. De bemerker at de mener han faktisk har en opplevelse av krig og ser seg selv som frelser.

Han leste opp avsnittet der Breivik beskrev en feiring med champagne og horer før terrorhandlingene.

De sakkyndige så tidlig at Breiviks beskrivelser i manifestet viste «realitetsbristende storhetstanker».

- Stille og beskjeden

Sørheim viste til avhør av Breiviks tidligere stemor som ble kjent med Breivik først i 1994. «Hun husker at han var veldig kontaktsøkende og var glad for den oppmerksomheten han fikk», leste Sørheim opp. «Hun husker ham som en beskjeden og stille gutt som ikke hadde noen spesielle problemer i oppveksten».

Mor ville ha lukkede dører
Før retten ble satt, behandlet dommerne en begjæring fra moren til Anders Behring Breivik om å lukke dørene under vitnemålet Sørheim og Husby. Dommer Wenche Arntzen avviste begjæringen men ga beskjed om at sensitive opplysninger om mor skal ikke kringkastes. Heller ikke sensitive opplysninger fra barnevernsdokumenter.

Begjæringen førte til 20 minutters forsinkelse før dagens forhandling.

HTML EMBED

Følg TV 2s direktesending her


LIVE fra Twitter

LIVE fra Nettavisens journalister