ULLEVÅL / GRØNLAND (Nettavisen): Forbundsstyret i Norges Fotballforbund besluttet i 2011 å gjennomføre en granskning av utvalgte internasjonale spilleroverganger.

Granskningen har nå blitt gjennomført i de to øverste divisjonene på herresiden, samt den øverste divisjonene på herresiden.

Bakgrunnen for granskningen var at det ble avdekket flere kritikkverdige forhold på dette området. Blant annet i Veigar Pall Gunnarssons overgang fra Stabæk til Vålerenga.

Flere skatterelaterte saker, som dem mot de tidligere Fredrikstad-spillerne Raio Piiroja og Celso Borges, er imidlertid ikke med i granskningen som har blitt gjennomført.

Torsdag la forbundet fram funnene fra denne granskningen. Rapporten finner at det ikke er grunnlag for å trekke konklusjoner om korrupsjon, underslag og bedrag i norsk fotball.

- Yngve Hallén, hvilke svar sitter du igjen med etter at granskningsrapporten er klar?

- Jeg sitter igjen med at det er gjort en del alvorlige funn, som vi kan lære av. Mye av det knyttes til handel med andre land, strukturer vi har vært naive til, der det har vært en fare for at penger som har gått fra våre klubber er blitt hvitvasket eller gått til korrupsjon i andre land. Det er noe vi må ta på alvor, sier president i Norges Fotballforbund, Yngve Hallén, til Nettavisen.

- Når det gjelder andre funn, er det noen forhold det er anbefalt at man går videre med til skattedirektoratet, og det har vi bedt klubbene ta videre på eget grunnlag, fortsetter han.

- Dere gikk inn i denne granskningen uvitende om hva som ville bli utfallet. Hvilken følelse sitter du igjen med i dag, med fasiten i hånden?

- Jeg er svært, svært, svært glad for at vi gjorde dette her. Da vi startet, hadde jeg en ekkel magefølelse på om dette var rett å gjøre. Men nå er jeg veldig glad for at vi gjorde dette, og jeg tror dette vil styrke vårt omdømme og hindre slike saker i fremtiden, sier Hallén.

- Ikke noe straffbart
Av totalt 1192 saker var det 367 overganger som oppfylte kriteriene for å bli undersøkt. 200 av disse ble undersøkt nærmere, og 22 av disse sakene ble igjen vurdert spesielt nøye.

- Granskerne sier at noen av tilfellene er sjekket ut av de 22, og noen tilfeller viser at det er forhold der penger kan ha blitt brukt til korrupsjon etter de har forlatt klubben, sier Hallén.

I granskningsrapporten vises det til mange alvorlige funn som er relevante for å vurdere om det foreligger brudd på regler om formuesforvaltning, styring og tilsynsfunksjoner.

I rapporten som ble framlagt torsdag foreligger det imidlertid ingen funn som gir grunnlag for å konkludere med at det er gjort noe straffbart.

- Vi ønsket en full gjennomgang for å avdekke eventuelle feil, og rette opp påviste mangler i fremtiden, sier fotballpresident Yngve Hallén på en pressekonferanse torsdag.

- Rapporten vi nå har i hendene gir oss et godt grunnlag til dette. Det er utbredt ønske fra alle som styrer norsk fotball å operere innenfor myndighetenes regelverk, sier han videre.

Granskningen som er gjennomført har vært uavhengig. Lynx advokatfirma har gjennomført granskningen, mens Smedsrud Stoltz AS har stått for prosjektledelsen.

Følgende vedtak
Forbundsstyret har gjort følgende vedtak som følge av granskningsrapporten:

*Standardisere sjekkliste til bruk for klubbene i forbindelse med internasjonal overganger

*Denne listen inkluderes som dokumentasjonskrav til klubbene ved innrapportering til NFF ved internasjonale overganger

*Pålegge kompetanseheving i klubb knyttet til regelverket for internasjonale overganger

*Utvikle NFF til et servicesenter for klubbene til bruk ved internasjonale overganger

*Vurdere presiseringer og endringer av lover og regler, spesielt innenfor saksområdene solidaritetsmidler og agenter

- Bra initiativ av NFF
Granskningsrapporten er overlevert til skattemyndighetene og skattedirektoratet ønsker å bistå NFF og klubbene med å styrke kompetansen om skatt, avgift og regnskapsregler fordi regelverket krever god kunnskap på dette området.

- Jeg synes det er bra at NFF tar initiativ til å rydde opp i disse sakene, og det er gjennomført en grundig ekstern granskning. Vi vil selvsagt fortsette dialogen med forbundet for å gi råd der de har behov for det, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Fotballpresidenten er glad for at klubbene har vist åpenhet og bidratt positivt til at granskerne har kunnet gjennomføre undersøkelsene knyttet til overganger.

- Dette er et viktig steg for norsk fotball, og et signal både eksternt og internt om vår vilje til å samarbeide med skattemyndighetene, sier Hallén.