Stavangerbiskop Ernst Baasland (63) og kona Bodhild ble slått personlig konkurs, etter at sønnen Bjarte spilte bort familieformuen og mer til.

Like før jul kom beskjeden om at Baasland ville trekke seg som biskop i Stavanger fra 15. juni 2009.

Nettavisen har fått tilgang til arbeidsavtalen mellom Kultur- og kirkedepartementet (KKD), som gjelder et engasjement i perioden 15. juni i 2009 til 31. desember 2010:

«Ernst Baasland er ansatt som seniorrådgiver i et midlertidig engasjement (...) Han er ikke engasjert i noe konsulentoppdrag for departementet (...)»

- Vi har forsøkt å være en ansvarlig arbeidsgiver og har blitt enige med Baasland om denne avtalen, sier ekspedisjonssjef Ingrid Vad Nilsen i Kultur- og kirkedepartementet til Nettavisen.

- God form på avtalen
- Hva synes du om denne avtalen?

- Jeg synes den har fått en god form. Baasland har sosiologisk kompetanse, hvilket gjør at han er egnet til å undervise ved Stellenbosch University i Sør-Afrika. .

- Engasjementet har ikke vært utlyst offentlig. Betyr det at denne stillingen er skreddersydd for Baasland?

- Ja, det er den! Vi er hans arbeidsgiver frem til 31. oktober 2010, og etter det går han trolig av med pensjon, sier hun.

- Skjer det ofte at dere igangsetter slike engasjement?

- Nei, det gjør det ikke. Men dette er en veldig spesiell sak, det vet jo de fleste, sier Vad Nilsen.

60.000 kroner ned i lønn
- Hva kan du si til at Baasland lønnes i lønnstrinn 81 (tilsvarende 729.800 kroner, ifølge statens lønnsregulativ)?

- Det er en rimelig lønn, ut fra det som er hans bakgrunn. Han har gått litt ned i forhold til biskoplønnen, forklarer ekspedisjonssjefen.

Stavanger bispedømmeråd opplyser til Nettavisen at Baasland som biskop fikk 789.600 kroner i lønn, tilsvarende lønnstrinn 84.

Baasland flyttet ut av biskopboligen 15. juni. Hvordan finansieres hans bolig i Sør-Afrika?

- Der blir vi nok enige, det fins gode alternativer på Campus. Han bodde bra der da han var på besøk i vår, sier Vad Nilsen til Nettavisen.

- Tragisk sak
Slik forklarte Baasland selv hvorfor han valgte å gi seg som biskop etter 11 år:

«Allerede i sommer begynte jeg å se at den tragiske saken i vår familie kunne skade tjenesten som biskop og hindre arbeidet i bispedømmet. Det å oppdage de mange låneopptakene og å se smerten hos långiverne, har vært en stor påkjenning. I tillegg kom konkursbegjæringen som oppleves urettferdig, og som er vanskelig å leve med som biskop.

På tross av all støtte og oppmuntring jeg har fått både i bispedømmet og fra hele landet, har jeg likevel valgt å avslutte tjenesten til sommeren. Belastningene det siste halve året har vært så store at jeg ikke ønsker at den nåværende situasjon skal fortsette.»

Tilståelsesdom
Sønnen Bjarte Baasland må møte i Oslo tingrett 1. oktober, siktet for grovt bedrageri av 26,6 millioner kroner.

Senere i høst kommer boken om ham, utgitt av Schibsted forlag.

Les også: - Hotellregning for én mill

- Min klient er fortsatt syk og får behandling, men han skal stille i retten i anledning tilståelsesdommen, sa hans forsvarer, Hege B. Ersdal, til Nettavisen mandag.