OSLO (Nettavisen): - Første gang jeg prøvde dette, var jeg veldig nervøs. Men det gikk fantastisk bra. I fjor har jeg hatt flere overnattingsgjester i leiligheten min. Med et par unntak, har det vært veldig hyggelige opplevelser, og jeg ønsker å fortsette med dette.

Les også: - Vi får ikke puttet delingsøkonomien tilbake på kaviartuben

NHO famler

Det forteller Sine Alva Wellens, som i ett år har tilbudt overnatting i sin leilighet i Oslo gjennom nettverket Airbnb. Utleien skjer delvis når hun er bortreist, men også når hun er hjemme. Airbnb er en av aktørene i den raskt voksende delingsøkonomien, som Næringslivets hovedorganisasjon setter på dagsorden på sin årskonferanse torsdag og som skattemyndighetene sier skaper utfordringer (se undersak). Andre aktører er Uber og Nabobil. NHO-sjef Kristin Skogen Lund har innrømmet at hennes organisasjon ikke vet helt hvordan de skal møte de nye utfordringene ennå.

- Hyggelig å gjøre dette

- Boligen min er en ressurs som delvis står tom. Jeg synes det er fint å kunne utnytte dette. Samtidig møter jeg mange spennende mennesker som man ellers ikke ville ha møtt. Det er hyggelig å gjøre dette, sier Wellens, som er i full jobb og gjør dette på fritiden.

Nå er hun en av 245 såkalte Superhost-verter i Oslo, som betyr at hun oppfyller noen kriterier og har fått en rekke gode tilbakemeldinger fra gjestene.

Ringte skatteetaten og spurte

Skattereglene sier at man i en viss utstrekning kan leie ut egen bolig uten å måtte skatte av det. Spørsmålet er hvor grensen går. Det spørsmålet forsøkte Wellens å få svar på fra Skatteetaten.

- Jeg er en av dem som har forsøkt å ringe skatteetaten for å få hjelp, fordi jeg har hatt en ikke ubetydelig biinntekt av dette. Men jeg opplevde at de ikke forsto konseptet og dermed ikke kunne svare meg konkret på hvordan disse inntektene skulle oppgis korrekt.

Etter et år med mange gjester, velger hun å oppgi disse til skattemyndigheten slik at de får vurdere saken.

- Jeg forstår bekymringen for svart økonomi. Vi som driver med dette har selvsagt et ansvar for å holde oss oppdatert om det skattemessige, men man bør også kunne forvente at man får svar når man ringer og spør, sier Wellens, som henvendte seg til Skatteopplysningen med sine spørsmål.

- Regelverket bør tilpasses

- Det blir unødvendig forvirring når regelverket er vagt og vanskelig å forholde seg til. Mange må nok, som i mitt tilfelle, bare innrapportere hele inntekten og stole på at skatteetaten vet hvordan de skal behandle dette. Delingsøkonomien har kommet for å bli, og regelverket bør tilpasses dette, sier Wellens.

- Skatteopplysningen gir grunnleggende veiledning om skatte- og avgiftsreglene. I tillegg veileder Skatteopplysningen i bruk av Skatteetatens internettsider hvor man finner utfyllende informasjon om skatte- og avgiftsreglene. Dersom det er behov for ytterligere veiledning, som ikke kan avklares av Skatteopplysningen, får skattyter tilbud om å bli ringt tilbake av en fagperson på området, sier kommunikasjonsstaben i Skattedirektoratet i et tilsvar.


- Delingsøkonomi er noe vi følger opp

Det er ikke egne skatteregler for «delingstjenester» som Airbnb og Nabobil, men de alminnelige skattereglene gjelder, får Nettavisen opplyst fra Skattedirektoratet.

Her er en oversikt over regelverket om utleie av bolig.

Inntekt ved utleie av bolig/fritidsbolig er i utgangspunktet skattepliktig inntekt. Nettoinntekten skattlegges som kapitalinntekt. Frem til 2015 var satsen 27 prosent. Fra og med 2016 er skatten på leieinntekter 25 prosent. Utleieinntekter fra flermannsboliger er alltid skattepliktige.

Utleieinntekter fra bolig er skattefrie når eieren bruker minst halvparten av boligen til egen bruk regnet etter utleieverdien. Eller hele eller en større del av boligen leies ut for inntil 20.000 kroner i inntektsåret, ifølge Skattedirektoratet.

- Vi kan få skattemessige utfordringer ved at nye aktører ikke har tilstrekkelig kjennskap til regelverket, og det kan være noen som bevisst velger å ikke følge reglene. Delingsøkonomi er derfor noe vi følger opp. Det er ingen egne skatte- og avgiftsregler for denne typen tjenester. Det er de alminnelige reglene som gjelder for disse nye forretningsmodellene. Vårt mål er å gjøre det lett å handle rett også på dette området, og vi jobber nå for å gi bedre tilpasset informasjon og veiledning, sier assisterende skattedirektør Nina Schanke Funnemark til Nettavisen.