Gå til sidens hovedinnhold

Får ikke tilbringe ferien i sjøbod

Sjøboder er ikke fritidsboliger, sier Miljøverndepartementet og setter foten ned for liberal praksis.

Kristiansand kommune ville åpne opp for utbygging i strandsonen på idylliske Flekkerøya, der sjøboder med sengeplasser allerede ligger tett. Men Miljøverndepartementet sier nei: Sjøboder skal ikke være fritidsboliger.

Kan bli pålagt å rive
Nå må Kristiansand kommune finne ut hvordan hundrevis av sjøboder faktisk blir brukt. Er de utstyrt med sengeplass, bad og kjøkken og brukes som rene hytter kan eieren bli pålagt å rive innredningen.

- Denne saken handler om å sikre folk adgang til strand og sjø på en best mulig måte. I strandsonen på Flekkerøya har det utviklet seg en praksis der sjøboder er innredet og brukes som fritidsboliger, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) ifølge en pressemelding fra departementet.

Kritikerne, blant dem Fremskrittspartiets gruppeleder Tor Sigbjørn Utsogn, frykter et statlig overformynderi der Fylkesmannen nå får siste ord.

- Det er å kaste blår i øynene på sjøbodeierne og si at dette skal kommunen nå avgjøre og at de skal kunne gi dispensasjon. Fylkesmannen vil komme med innsigelser, og de vil være restriktive, sier Utsogn til Nettavisen. Samtidig ser han for seg at kommunen må bruke store ressurser på å finne ut hvordan de mange sjøbodene faktisk blir brukt.

- Nederlag for lokaldemokratiet
- Dette er et nederlag for lokaldemokratiet, sier Utsogn.

Frp var en del av flertallet i Kristiansand kommune som gikk inn for et sjøbodamnesti, der sjøboder skulle kunne gjøres om til fritidsboliger, hvis de innfridde noen kriterier. Avgjørende var blant annet at allmennheten fortsatt var sikret fri tilgang til strandsonen. Men Fylkesmannen hadde innsigelser, og dermed havnet saken på miljøvernministerens bord.

- Uheldig praksis
I dag er 400-500 sjøboder på Flekkerøya. Miljøverndepartementet setter et skille mellom historiske sjøboder og sjøboder som er oppført etter 1995.

- Hvis ikke historiske sjøboder blir tatt i bruk, vil de forfalle. Det vil være uheldig. Derfor åpner vi for å ta vare på en historisk tradisjon, men bygningene skal fortsatt ha status som sjøboder. Avgjørelsen i Flekkerøya-saken vil ikke gjøre det lovlig å bruke eller innrede naust og uthus til fritidsboliger andre steder langs kysten. Ved hjelp av kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene skal vi unngå at den uheldige praksisen som har fått lov til å utvikle seg i Kristiansand gjentas andre steder, sier Solheim.

Må sjekke hver eneste sjøbod
For sjøboder som er bygd etter 1995 forutsetter Miljøverndepartementet at Kristiansand kommune undersøker hver enkelt sak for å se om sjøbodene blir brukt i strid med tillatelsen. Kommunen kan pålegge eier å fjerne innredning som er i strid med tillatelsen. Eller kommunen kan gi dispensasjon.

- Det er viktig at kommunen behandler alle sammenlignbare enkeltsaker på en rettferdig måte, heter det i pressemeldingen fra departementet.

- Må forholde seg til tillatelsen
Solheims partifelle i Kristiansand kommune, gruppeleder Harald Hageland, tilhørte mindretallet da Flekkerøya-saken ble behandlet lokalt.

Hageland tror ikke det er mange som nå må gå løs på sjøbodinnredningen med brekkjern.

- Det har vært en ganske formidabel utbygging av sjøboder etter 1995, men det er basert på en reguleringsplan som sier at bruken skal være bod, lager og naust. Jeg tror ikke det blir mange rivepåbud, men mange må ta inn over seg at de må forholde seg til den tillatelsen de har fått, sier Hageland til Nettavisen.

Han betegner departementets uttalelse som en «pragmatisk mellomløsning».

Sjøbodene på Flekkerøya

Fylkesmannens miljøvernavdeling og Vest-Agder fylkeskommune reiste i mai innsigelse til kommunedelplan for Flekkerøy.

Kommunens vedtatte planalternativ 4B åpnet for 400 nye fritidsboliger i strandsonen gjennom utbygging og ved at sjøboder kunne omgjøres til fritidsbebyggelse.

Nå pålegges kommunen å påse at sjøbodbebyggelsen i hovedsak brukes som bod/lager.

For sjøboder som er bygd etter 1995 forutsetter Miljøverndepartementet at Kristiansand kommune undersøker hver enkelt sak for å se om sjøbodene blir brukt i strid med tillatelsen.

Hvis noen har fått godkjent bygging av sjøbod, og byggesøknaden viser en bygning uten rominndeling og kjøkkeninnredning, vil kommunen kunne pålegge eieren å fjerne innredning som er i strid med dette eller kommunen kan gi dispensasjon etter en konkret vurdering, sier departementet og understreker: «Det er viktig at kommunen behandler alle sammenlignbare enkeltsaker på en rettferdig måte».

(Kilde: Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøverndepartementet)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken