Faren er i Borgarting lagmannsrett også dømt til å betale datteren 45.000 kroner i oppreisning.

Den brutale mishandlingen skjedde i august 2005 mens foreldrene bodde på et barnehjem i Buskerud. Barnevernet ønsket å se om de to evnet å ha omsorg for jentungen, skriver Aftenposten.

Mannen skal ha mishandlet datteren så brutalt at hun brakk lårbeinet. Det ble også konstatert flere armbrudd etter at han skulle stelle datteren.

Det tok flere timer før spedbarnet ble kjørt til legevakt, hvor det ble tatt røntgen. Først åtte timer senere ble de omfattende skadene konstatert.

Jenta måtte ligge tre uker på sykehus, to av dem i strekk. Hun har bodd på fosterhjem siden episoden skjedde.

Hønefoss-mannen har hele tiden nektet straffskyld, og vil diskutere med sin forsvarer om de skal anke.

I Drammen tingrett ble 29-åringen frikjent under dissens, mens lagmannsretten dømte ham etter tiltalen.