Gå til sidens hovedinnhold

Får prislappen på hotellrotet

I dag får Rikshospitalets styre vite prisen på hotellbyggingen som ble satt i gang uten godkjenning.

Klokken 12 i dag møter administrerende direktør Åge Danielsen i Rikshospitalet helseforetakets styre. På sakslista står den betente sykehotellsaken.

Forrige gang styret var samlet, 15. januar i år, vedtok styret en beklagelse knyttet til saken:

«Styret beklager at det ble iverksatt investeringsarbeider i tilknytning til sykehotellprosjektet på Radiumhospitalet, uten at det foreligger godkjenning for prosjektet eller finansieringen fra Helse Sør-Øst RHF

Styret ba i samme vedtak om at Åge Danielsen begrense tapene ved stoppen i byggingen og redegjøre for kostnadene knyttet til prosjektet.

4,8 millioner kr
I saksdokumentene styret har fått før dagens møte skriver administrasjonen ved sykehuset at byggingen har belastet fjorårets budsjett med 4,8 millioner kroner. Og at PEAB etter byggestansen har varslet et erstatningskrav på 28 millioner kroner.

Sykehusledelsen skisserer tre mulige veier videre for hotellprosjektet med 80 sengeplasser:

Hotellet kan finansieres ved låneopptak. Eller ved et midlertidig lån fra Helse Sør-Øst som nedbetales ved salg av sykehusets eiendommer - i første rekke leiligheter. Eller sykehuset kan leie ut taket på stråleterapibygget til en ekstern hotellaktør som bygger hotellet.

- Beste løsningen
Om Åge Danielsen er på god bølgelengde med Rikshospitalets styre, er det mulig at styret i dag slutter seg til følgende foreslåtte vedtak i saken:

«Styret mener at et sykehotell på Radiumhospitalet er den beste løsningen for å dekke behovet for overnattingskapasitet. Hotellet understøtter en ønsket utvikling i virksomheten og vil fra det tas i bruk bidra til bedre kvalitet, service og logistikk i pasientbehandlingen og gi bedre økonomisk effektivitet på kort og lang sikt. Styret viser til investeringssøknaden som er sendt Helse Sør-Øst for å få oppført bygget og gir sin tilslutning til en finansiering/realisering av bygget etter en av de tre mulighetene som er omtalt i saksdokumentene.»

Nettavisen følger saken.