Gå til sidens hovedinnhold

Får senabort i Sverige

Norske kvinner som vil ha abort etter 12. uke, kan fra 2008 ta seg en tur til Sverige.

Abortloven, slik den eksisterer i Sverige i dag, tillater ikke utenlandske kvinner å gjennomføre en abort i Sverige dersom det ikke er godkjent av Socialstyrelsen. Men Sverige innfører nå et nytt punkt i sin abortlov der denne reguleringen blir tatt bort. Det betyr fritt frem for norske kvinner som vil ta senabort i Sverige.

Alle utenlandske kvinner som ønsker det, vil nemlig fra 1. januar 2008 få muligheten til å foreta en abort i Sverige.

- Men de må betale kostnaden for aborten selv, eller så må hjemlandets helsevesen eller sykeforsikring dekke dette. Men utenlandske kvinner kan følge de regler som gjelder for svenske kvinner, sier Joakim Petterson, politisk sakkyndig i det svenske Socialdepartementet til Nettavisen.

Mellom 8.000 kroner og 10.000
Kostnaden for en abort varierer ut ifra om kvinnen velger kirurgisk eller medisinsk abort.

Ved Sophiahemmet i Stockholm, som er en av de største private sykehusene i Sverige, må i så fall norske kvinner ut med flere tusen kroner dersom de skal få gjennomført en slik abort.

- Det koster mellom 8.000 kroner og 10.000 kroner for en kirurgisk abort, opplyser Margareta Hård, hjelpepleier ved Gynekologisk mottakelse på Sophiahemmet i Stockholm til Nettavisen.

Utredningen fra svenske myndigheter viser at prisen på en abort i Sverige varierer mellom 5.000 kroner og 15.000 kroner.

Med dagens lovverk var det i 2006 73 utenlandske kvinner som fikk innvilget abort gjennom Socialstyrelsen i Sverige i fjor.

Selvbestemt senabort
Sveriges abortlov er mer liberal enn den norske. I Norge er fristen for selvbestemt abort til og med 12. uke. Men i Sverige er grensen for selvbestemt abort til og med uke 18. Svenske kvinner som ønsker abort senere, mellom uke 18 og 22, må søke om særskilt tillatelse hos en egen abortnemnd.

- Selv om Sverige har en grense for abort som er mer liberal enn i Norge, så tar hoveddelen av de svenske kvinnene som velger abort, abort før 12 uke, sier Petterson.

- Stort problem
Andelen kvinner som tar abort før 12 uke er lik i Norge og Sverige, på 93 prosent. 7 prosent av de som tar abort, tar abort etter 12 uke.

Sverige sliter i dag med svært høye aborttall.

- Abortandelen har gått opp de siste årene, sammenlignet med Finland og Norge. I 2005 var det mellom 34.000 og 35.000 aborter i landet. Tilsvarende tall for Norge i samme tidsrom er på 14.000.

Fordelt på antall kvinner, så har Norge 14 aborter per 1000 kvinner. Sverige har 17 per 1000.

Politikerne har nå satt ned en egen gruppe som skal legge frem en handlingsplan med tiltak for å få ned aborttallene. Problemet er størst blant kvinner i alderen 15 til 25 år.

«Abortturisme»
I Danmark har abortmostandere påpekt at den nye loven kan skape en form for abortturisme til Sverige.

I mars holdt den svenske anti-abortforeningen «Menneskeret for Ufødte» en demonstrasjon der abortmotstandere fra Danmark, Sverige og Polen talte.

- Vi frykter at det blir mange flere aborter i Sverige, og at det oppstår en abortturisme som i England. Der får mellom 4.000 og 5.000 utenlandske kvinner hvert år foretatt en abort, sier formannen i «Menneskeret for Ufødte», Mats Selander, til Berlingske Tidende.

- Begrenset omfang
Debatten har også vært oppe blant svenske politikere, men myndigheten avviser at det vil bli en økt tilstrømming.

- Det tror vi ikke på. Dels vil jo for eksempel norske kvinner måtte betale for inngrepet selv, dels ønsker kanskje de fleste å ta et slikt inngrep hjemme. Men det er ikke noe som vi ser som en ønskesituasjon. Men vi tror risikoen for dette er veldig liten, sier Petterson til Nettavisen.

- Frykter dere stor tilstrømming av norske kvinner over grensen for å ta abort senere enn i Norge?

- Det blir jo mulig også for norske kvinner å komme hit, men vi mener at det vil være snakk om et begrenset omfang. Jeg tror ikke mange norske kvinner drar til Sverige for å få gjennomført en abort, sier Petterson.

Det er allerede flertall i de politiske partiene for hovedintensjonen i den nye svenske abortloven, selv om det er noe uenighet om detaljer rundt hvem som skal betale for aborten.

Loven har allerede vært på høring, og bortsett fra den Katolske kirken og foreningen Ja til livet var det ingen som hadde innsigelser, ifølge Pettersson. Nå skal loven til lagrådet, som skal se på den juridiske holdbarheten i lovforslaget.

Når loven blir vedtatt, kan norske og andre utenlandske kvinner reise over grensa til Sverige for å ta abort fra 1. januar 2008.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken