Gå til sidens hovedinnhold

Får smitte-svar fredag

Sju barn er syke, og tilliten til Gilde er tynnslitt. I morgen får Gilde svaret på om det er farlige bakterier i kjøttdeigen deres.

Da vil Norsk Matanalyse trolig ha prøvesvarene klare. Men det er ikke gitt at smittekilden blir funnet.

Sannsynligvis vil både Gilde og Mattilsynet være like uvitende om hvor smitten kommer fra som før prøvene var ferdig analysert.

- Vi er forberedt på at vi ikke finner noe, sier fungerende regiondirektør Karen Johanne Baalsrud i Norsk senter for dyr og animalsk mat til TV 2 Nettavisen.

- Vi venter og venter. Det er ingen særlig god situasjon å være i. Men så langt laboratoriet vet nå, kan vi forvente svar på våre prøver i morgen, sier kommunikasjonsdirektør Nina Sundqvist i Gilde til TV 2 Nettavisen torsdag.

Aldri kvitt mistanken
Nina Sundqvist kaller jakten på smittekilden som å lete etter en nål i en kornåker.

- Det er et realistisk scenario at en aldri finner smittekilden. Da er mistanken fortsatt rettet mot oss, og det er et problem. Vi vet jo at smitten har eksistert, men det er vanskelig å finne kilden, sier kommunikasjonsdirektøren.

Mattilsynet mener nemlig sannsynligheten er svært stor for at smitten stammer fra kjøttdeigen. Dette selv om prøvesvarene er negative.

- Det går nesten ikke an å svare på om det da kan være noe annet. Men vi mener jo ut ifra det arbeidet vi har gjort, at vi regner med at kjøttdeigen er årsaken, sier Ballsrud.

Hun viser til at vi da på en på en tøff måte blitt gjort oppmerksom på at det også er en risiko i Norge å bli syk av maten.

- Selv om vi vet hvor lite sykdom vi har i Norge i forhold til mat enn i andre land, kan de skje, sier hun.

Erstatning?
Gilde har tapt flere millioner på tap av tillit og de 65 tonn med kvernede kjøttprodukter de har trukket tilbake på grunn av smitte-mistanken. Men Sunqvist sier de ikke er opptatt av tallene nå

- Vi har tre tanker i hodet, det er å sikre liv og helse, friske livsglade unger og intensiv jakt på smittekilden, sier hun.

Hun vil derfor ikke svare på om Gilde vil kreve noe erstatning for det de har tapt.

Sunqvist er mest opptatt av de som nå venter på svar.

- Det er en stor belastning for familiene som har syke barn, og en belastning for våre medarbeidere i produksjonsanlegget og våre kjøttprodusenter at mistanken er rettet mot oss. Når vi får svar, og har kommet noe lenger ut i tid, får vi tenke på det økonomiske og juridiske ved dette, sier hun.

Vanskelig analyse
Gilde har tatt 100 prøver hver dag av kjøttdeigen fra partiet som er produsert på Rudshøga siden mistanken om bakteriesmitte fra deres kjøttdeigprodukter.

- Vi regner med at vi har tatt mellom 300 til 500 prøver . Det vil være fremdeles noen igjen i analyseprosessen som er til testing, sier Sundquist.

De 100 første ga et negativt resultat.

- Det var vi veldig glade for. Men vi vet samtidig at det er svært vanskelig å finne e.colibakterie O103. Det er bare påvist tre tilfeller tidligere som er kjent, sier hun.

Vanskeligheten med å finne bakterien gjør at også Mattilsynet må smøre seg med tålmodighet med de 63 prøvene, deriblant sju av kjøttdeig, som er til analyse ved Norges Veterinærhøgskole.

Bakterieprøvene må dyrkes i flere omganger, og det tar tid å gjennomføre analysen. Derfor vil Mattilsynet trolig først få svar på sine prøver i helgen, opplyser Baalsrud.

Nærmest umulig
Baalsrud viser til at det tidligere et par tre ganger i året er folk som blir syke av bakterier som gir nyresvikt. I de fleste tilfeller har man ikke greidd å finne smittekilden. Også fordi det dreier seg om enkeltpersoner.

- Fordi vi her snakker om en gruppe, vil det være en større sannsynlighet for å finne bakteriene. Men med så hissige bakterier som det her er snakk om, er det veldig små mengder som skal til for å bli syk, sier hun. Trolig er forekomsten av bakterien altså liten i det barna har spist og blitt smittet av.

Hun sier at bakterien også skilles ut fra storfeet svært sjelden. Og dyrene kan være friske.

- Derfor er det ekstra vanskelig å finne smittekilden og oppdage bakterien på dyrene, sier hun.

Baalsrud skryter samtidig av Gilde, som på eget initiativ har stoppet produksjon av varen som smitten mest sannsynlig stammer fra, og trukket allerede produsert vare fra markedet

- De har jo mange hundre prøver de har tatt av det tilbakekalte kjøttproduktene. Og de har ikke fått alle svarene ennå, de heller, sier hun.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken