Gå til sidens hovedinnhold

Fare for storstreik

Forhandlingen i tariffoppgjøret med de statsansatte har blitt brutt

Lønnsoppgjøret for 128.000 statsansatte går nå videre til mekling. Politifolk, sykepleiere, lærere og ansatte i NSB og Posten kan ende med å gå ut i streik.

Det var altfor stor avstand mellom partene særlig på økonomi, og verken Unio eller de andre to hovedsammenslutningene så noen vits i å fortsette. Partene skal nå møtes hos Riksmeglingsmannen tirsdag 2. mai, der framdriften for meglingen skal avtales. Jørn Skille som er personaldirektør og representerte staten i forhandlingene er overrasket over at det ble brudd i forhandlingene.

-Vi har gitt et økonomisk tilbud som ligger forholdsvis tett opp under rammen i frontfagene og var samtidig innstilt på å forhandle videre, sier Skille.

- Langt unner pari
Morten Øyre som representerte LO Stat under forhandlingene sier til NA24 at tilbudet de mottok av staten var langt under pari.

- Dette er et historisk dårlig tilbud, med en økonomisk ramme langt under det vi kan akseptere. Økonomisk var dette utrolig dårlig med tanke på etterslepet vi har ifra i fjor.

LO Stat, YS Stat og Unio Stat krever 4,75 % økning, mens tilbudet de har mottatt er 3,1% noe som ikke får jobben til riksmeglingsmannen til å bli en dans på roser.

- Det blir helt klart en tøff jobb for riksmeglingsmannen og det er vel ingen bombe om dette ender med streik. Men vi får jo håpe at dette går i orden. Sier Unios representant Arne Johannessen.

Tore Kvalheim som representerte YS Stat er samstemt i at tilbudet som kom er skammelig. Og han ser mer penger på bordet som eneste sannsynlige løsning uten at det skal bli streik.

Stor streikefare
Sjansen for streik i Norge på våren, virker nå som en sannsynlig utvei. Derimot vil ingen av representantene uttale til NA24 om hvor i landet streikende vil bli tatt ut. Tore Kvalheim sier at streikefaren nå er sterkt økende og at dette er en veldig vidtspredt konflikt., nevner at ansatte innenfor de aller fleste direktorater som politi og skatt vil bli tatt ut. Arne Johannessen vil ikke si hvor i landet, men at han har det forespeilet seg er helt klart.

- Man går jo ikke inn i forhandlinger uten å ha planlagt hvor en eventuell streik vil komme.

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken