Tallet på helt arbeidsledige holder seg lavt. Ved utgangen av april var det registrert 38.800 helt arbeidsledige, noe som er et nivå 18 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Færrest ledige i vest
Det utgjør 1,6 prosent av arbeidsstyrken, viser ny statistikk fra Arbeids- og veldferdsdirektoratet. Etter 2005 har arbeidsledigheten gått markert tilbake i alle fylker, aldersgrupper og bransjer.

- Jeg er tilfreds med at tallet på arbeidsløse holder seg lavt. Særlig er jeg glad for å se at tallet på langtidsledige fortsetter å gå tilbake, seier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Den laveste arbeidsledigheten er i Rogaland og Sogn og Fjordane som har en prosent ledighet. Høyest er den i Finnmark og Trøndelag, med om lag to prosent.

- Sterk etterspørsel
- Apriltallene bekrefter at det fortsatt er sterk etterspørsel etter arbeidskraft. Samtidig er det nå en større andel av de arbeidsledige som får bistand fra NAV til å kvalifisere seg til nytt arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Særlig høykonjunkturen i norsk økonomi har bedre sysselsettingsmulighetene, og det er ledigheten blant langtidsledige er mer redusert enn blant korttidsledige.

Fra mars til april er arbeidsledigheten redusert med 1.400 personer, når det korrigeres for normale sesongvariasjoner.