Gå til sidens hovedinnhold

- Færre nye boliger, høyere priser

Det vil bli bygd færre nye boliger i årene framover, lave renter til tross. Ferske prognoser fra byggenæringen viser at boligprisene fortsatt vil trekke opp.

Til tross for at investeringene i bygg blir de laveste på 10 år, frykter ikke byggenæringen krisetilstander. En sterk statlig satsning blir redningen.

Samtidig ventes boligbyggingen å falle i forhold til tidligere år. Prisveksten vil imidlertid vedvare, selv om økningen vil være langt lavere enn på 90-tallet.

Det er konklusjonen i Byggenæringens Landsforenings prognoser fra 2003 til 2005.

Ingen krise

Næringslivets investeringer i bygg blir de laveste på 10 år, og boligbyggingen har ikke vært lavere siden 1999.

Store prosjekter innen olje, energi og veiutbygging sørger for vekst i anleggssektoren. Vekst i markedet for rehabilitering og vedlikehold av bygg vil gi noe bedre tider i byggevarehandelen.

Selv om investeringsnivåene er svært lave, vil en sterk offentlig satsing på rehabilitering og vedlikehold av skole og sykehussektoren likevel kunne sikre byggeaktiviteten og arbeidsplasser, mener foreningen.

Færre nye boliger

Prognosene for boligbyggingen viser at det blir lavere boligbygging i hele perioden 2003 til 2005 i forhold til 2002. Selv om lavere renter stimulerer igangsettingen av nye boliger i 2004 og 2005, blir dette blant annet veid opp av at det skal bygges færre omsorgsboliger.

I 2004 ventes det marginal vekst i boligbyggingen på grunn av tidligere inngåtte kjøpeavtaler.

Igangsettingen ventes å ligge på 20-21.000 boliger i året, mot 23.000 i 2002.

Brukte boliger billigere enn nye

De lave rentene fører også til at prisene på brukte boliger begynner å stige igjen. Den årlige økningen blir likevel langt lavere enn i perioden 1994-2002. Gjennomsnittsprisen på brukte boliger ventes å øke med 2 prosent i 2004 og 3 prosent i 2005, etter nullvekst i år.

Byggebedriftene har problemer i forhold til at nybygde hus er for dyre sammenliknet med brukte boliger. Foreningen mener dette problemet kan snu i løpet av 2004.

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted