Gå til sidens hovedinnhold

Færre omkom i julitrafikken

16 personer omkom og 65 ble hardt skadd i trafikkulykker på norske veier i juli.

Til sammen var det 499 ulykker med personskade julitrafikken, viser en foreløpig oversikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tilsvarende tall for juli i fjor viste at 27 mennesker mistet livet og 79 ble hardt skadd. De endelige tallene ble senere justert til 26 drepte og 89 hardt skadde. Gjennomsnittet for juli de siste ti årene er 25 drepte og 101 hardt skadde.

Flest menn
Av de 16 omkomne i forrige måned var 10 menn og 6 kvinner. 8 av de omkomne var bilførere, 5 bilpassasjerer, 2 motorsyklister og 1 mopedist.

Foreløpige tall for januar til juli i år viser at 100 personer har mistet livet og 357 personer har blitt hardt skadd.

Tilsvarende tall for samme periode i fjor var 123 omkomne og 379 hardt skadde, og endelige tall ble henholdsvis 121 og 412.

Gjennomsnittet for årets sju første måneder i tiårsperioden er 141 omkomne og 541 hardt skadde.

Flest i Troms
Sammenlignet med fjorårets tall har antall drepte i trafikkulykker i Troms økt så langt i år.

Fra januar til og med juli har 12 mennesker mistet livet i trafikkulykker i fylket, sammenlignet med 5 i tilsvarende periode i fjor.

Østfold har den største nedgangen i forhold til fjoråret, med 8 færre drepte, fra 11 til 3.

Her finne du oversikt over antall skadde og drepte fordelt på fylker

Tall fra politiet
Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet. Det medfører at mindre alvorlige ulykker og skader er underrepresentert i skadetallene.

Om lag 23 prosent av personene som har blitt skadd i trafikken så langt i år hadde ukjent skadegrad i politirapportene.

Personer med uoppgitt skadegrad er medregnet i det totale tallet på skadde personer.

Mange av disse kan i ettertid vise seg å være uskadde. (ANB)

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken