Gå til sidens hovedinnhold

Færre rovdyrskader i Norge

Etter 15 års forskning er konklusjonen at kunnskap og effektive tiltak gir færre rovdyrskader

Bioforsk Nord Tjøtta har lang erfaring med rovviltproblematikk. De siste 15 årene har de brukt mye tid på nye tiltak og på å samle data fra ulike sauebruk som har prøvd ut ulike tiltak.

Tunge tiltak
I områder hvor det ferdes mye ulv og bjørn har det vært satt i gang store og tunge tiltak for å redusere skadetallet, disse to artene påfører nemlig enkelte saueeiere store tap. På landsbasis er det likevel jerven som gjør mest skade.Tapstallene på sau har gått ned de siste 15 årene selv om antall rovdyr har økt. Myndighetene vil i fremtiden satse enda sterkere på forebyggende tiltak.

- Med det kunnskapsnivået som vi har nå kan vi i større grad vektlegge informasjonsformidling, forteller FoU-leder Roald Bjøru til nettstedet Forskning.no.

Tiltakene
Miljøverndepartementet vil i fremtiden også bevilge midler til tiltak som har vist seg å være effektive. Det er spesielt fire tiltak som har vist seg å være effektive for å hindre rovdyrskader etter forskningen i Nordland.

  • Rovdyrsikker inngjerding
  • Tidlig sanking
  • Bruk av vokterhund
  • Flytting av sau til rovdyrfrie områder

- Vår innfallsvinkel til arbeidet med konflikten rovdyr/beitedyr er at det skal være god økonomi i tiltakene som velges. Derfor har vi blant annet sett på skjøtsel av beredskapsarealer for å gi best mulig tilvekst gjennom beitesesongen, forklarer Roald Bjøru til Forskning.no. Totalt ble det i 2004 erstattet 30 500 sau som drept av fredet rovvilt og det ble til sammen utbetalt cirka 51 millioner kroner i erstatninger.

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn

Kommentarer til denne saken