Gå til sidens hovedinnhold

Færre studenter dropper ut

Stiller man større krav til studentene, dropper færre ut av studiene. Det har BI erfart.

Andelen studenter som dropper ut av studiene har gått ned hvert år siden Handelshøyskolen BI innførte progresjonskrav på bachelorstudiene i 2007, ifølge ANB.

I 2010 var andelen studenter som ikke fikk gå videre fra første til andre studieår redusert til 9 prosent, mot 14 prosent i 2007.

Tett oppfølging
– Vi legger stadig større vekt på tett oppfølging og krav til studieprogresjon. Dette gir resultater ved at færre studenter faller fra og flere fullfører til normert tid, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

I forbindelse med bachelorreformen, ble det høsten 2009 innført arbeidskrav i flere 1. årskurs.

Det går blant annet ut på at flere innleveringsoppgaver eller tester må være levert og godkjent underveis i kursene for å kunne ta avsluttende eksamen.

30 studiepoeng
Studentene har gitt tilbakemelding om at de ønsker mer av dette, og høsten 2010 ble det også innført arbeidskrav i 2.årskurs, opplyser rektoren.

Studentene må oppfylle progresjonskravet på 30 studiepoeng for å få gå videre fra 1. til 2. studieår. På de toårige masterstudiene og MBA-programmene er frafall nærmest ikke-eksisterende, sier Tom Colbjørnsen. (ANB)

Kommentarer til denne saken