Nav melder at sykefraværet gikk ned 9,9 prosent fra 3. kvartal i fjor til samme periode i år. Det totale sykefraværet er dermed på 7,0 prosent og tilbake der det var for to år siden.

- Nå som effekten av både svineinfluensaen og finanskrisen er borte, ser vi at sykefraværet er tilbake på samme nivå som i 3. kvartal 2008, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad i meldingen.

Reduksjonen i sykefraværet kan i stor grad forklares med en normalisering av antall tilfeller med sykdommer i luftveiene. I tillegg var det mange lange sykefraværstilfeller som dro fraværet opp i 3. kvartal 2009, som nå er avsluttet.

Det legemeldte sykefraværet sank fra 6,9 til 6,1 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Sammen med det egenmeldte sykefraværet er sykefraværet på 7,0 prosent. Totalt sank sykefraværet med 9,9 prosent.

Sykefraværstilfellene som startet i 3. kvartal 2009, varte i gjennomsnitt 43 dager. Her ligger Oslo lavest, med 34 dager. Rogaland og Akershus ligger også godt under gjennomsnittet med henholdsvis 36 dager og 38 dager. Hedmark, Aust-Agder og Nord-Trøndelag har de lengste varighetene, med over 52 dager.

- Vi så tilsvarende tall også året før. De fylkesvise forskjellene er store, også når det gjelder lengden på sykefravær for enkeltdiagnoser. Denne problematikken belyser vi i siste nummer av Arbeid og velferd, sier Lystad.

Næringene med størst nedgang i det legemeldte sykefraværet 3. kvartal i år, er de samme som hadde størst økning 3. kvartal i fjor. Overnattings- og serveringsvirksomhet reduserte med 16,3 prosent, bygg- og anleggsvirksomhet med 15,7 prosent. Det legemeldte sykefraværet er høyest i helse- og sosialtjenester (8,1 prosent) og transport og lagring (7,2 prosent).

Det er de yngste aldersgruppene som har hatt størst reduksjon i det legemeldte sykefraværet, spesielt unge menn. Her er nedgangen på opptil 21,9 prosent.

Nedgangen har vært jevn i alle diagnosegrupper, med unntak av sykdommer i luftveiene.