(BIIPMAG): Prosjektet 18-24, unge sosialhjelpsmottakere ble lansert i Drammen i juni. Allerede siden da er det 30 færre unge som mottar full sosialstøtte, og siden nyttår har antallet blitt redusert med 43 unge mottakere, det skriver dt.no.

Stopper pengestrømmen
Sosialsenteret i samarbeid med NAV og videregående skoler driver tett veiledning av de 100 første unge som er involvert i prosjektet. Møter man ikke opp, stoppes alle utbetalinger fra sosialkontoret.

Bevisstgjøring av egne evner ressurser
Ungdommene må også gjennom et «Klart jeg kan»-kurs.

– For oss som har jobbet med noen av ungdommene tidligere er det spesielt å se hvordan de nå blir sett og tatt på alvor på en annen møte. Det gjør selvsagt noe med selvfølelsen deres, uttaler koordinator i prosjektet Thor Martinsen til nettstedet.

Prosjektet har et mål om en reduksjon på 45 unge sosialhjelpmottakere innen 2009, et mål som synes å være innen rimelig rekkevidde.

Siste fra biipMag:
Verdens mest berømte peniser
Ta idiottesten her
Behold stilen uten å fryse i hjel
- Slik ble vi mobbet
- Mer sex i låtene

GÅ TIL FORSIDEN HER