- Selv om det siste vi trenger er å bli inspirert til å bruke enda mer penger til jul, er det nettopp dette staten gjør ved å pålegge alle arbeidsgivere om å gi oss halvt skattetrekk i desember, sier medieviter Harald Nyquist til NA24.

57 år gammel ordning
Nyquist oppdaget at det var litt av en jobb å finne bakgrunnen for det han karakteriserer som et absurd system der både trygdede og folk med vanlig lønn får halvt skattetrekk i desember og null skattetrekk i juni.

- Etter flere måneders korrespondanse med Finansdepartement kom vi til slutt til bunns i mysteriet. Ordningen med halvt skattetrekk til jul ble vedtatt for 57 år siden. Ifølge departementet var bakgrunnen at LO ønsket at arbeidsfolk skulle ha nok penger til jul. Dette kan man kanskje forstå. For 57 år siden var inntektsforskjellene i samfunnet mye større enn i dag. Loven ble vedtatt i en tid hvor far var tilfreds hvis han fikk et slips i julegave mens mor jublet over en gryte i rustfritt stål, sier Nyquist.

Staten bidrar til kjøpehysteri
Medieviteren peker på at tidene har forandret seg.

- I dag opplever vi et uholdbart overforbruk med julen som et rituelt klimaks. Bør staten bidra til dette med en lovfestet julehandelimpuls, spør Nyquist.

Spurte partiene
I forkant av stortingsvalget 2009 spurte han samtlige politiske partier om hvor de står i saken.

- Svarene jeg fikk viste at interessen for å endre ordningen med halvt skattetrekk på lønnsutbetalinger i desember er marginal. Det eneste partiet som var direkte positive til et forslag om å endre ordningen var Miljøpartiet De Grønne, mens Venstre antyder at de er villige til å vurdere en frivillig ordning både for arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Nyquist.

Han moret seg spesielt over svaret fra SV.

- SV svarte at å fjerne halv skatt i desember ville bare ført til en liten reduksjon i skatten resten av året, derfor ser de ikke noe poeng i å fjerne ordningen. SV legger altså vekt på rent økonomisk-administrative forhold knyttet til ordningen og ikke de sosial- eller forbrukspolitiske, sier Nyquist.

Vil ha frivillig ordning
Selv mener han at staten burde gjøre om ordningen til en frivillig ordning mellom arbeidstaker og ansatt.

- Ordningen har vært lovpålagt siden 1952, derfor ville en frivillig ordning være et greit første skritt, sier Nyquist som stiller seg undrende til at staten bidrar til å øke det kommersielle preget på en høytid som fra før av nærmest er ødelagt av materialisme.

-Ordningen med halv skatt i desember er en universell ordning som gjør at også familier og personer med store forpliktelser og lav inntekt mulighet til å ha litt ekstra til jul. Fjernes denne ordningen vil de med best økonomi ha det samme handlingsrom, mens de lavest lønte blir rammet. LO kommer ikke til å ta initiativ for å endre ordningen, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til NA24.

Husk at ordningen med halv skatt i desember og ingen skatt i juni ikke innebærer at du betaler mindre skatt totalt sett. For å kompensere trekkes du tilsvarende mer i skatt i årets resterende månedene.

Hva mener du? Har ordningen på snart 60 år overlevd seg selv? Si din mening i kommentarfeltet under.