Resultatet av Lånekassens bokontroll viser at cirka fem prosent av de kontrollerte har svindlet til seg penger de ikke har rett til. Studenter som blir tatt for svindel, får strenge reaksjoner.

Bare studenter som bor borte, har rett til å få gjort om lån til stipend etter bestått eksamen.

– Studenter som bor sammen med foreldrene sine, men som oppgir til Lånekassen at de bor borte, jukser til seg penger fra fellesskapet som de ikke har rett til, sier fagdirektør i Lånekassen Liv Simonsen i en pressemelding tirsdag.

Strenge reaksjoner og ny kontroll
Lånekassens reaksjoner på mislighold er strenge. Studenter som har svindlet til seg stipend de ikke har rett til, må betale pengene tilbake. I tillegg får de andre reaksjoner.

– Å oppgi uriktige opplysninger om bosted er meget alvorlig. Studentene mister retten til støtte i like mange semestre som de har gitt uriktige opplysninger, og kan i verste fall miste retten til studiestøtte for alltid. Det kan igjen bety at de aldri får gjennomført den utdanningen de hadde planlagt, påpeker Simonsen, som varsler ny bokontroll allerede i løpet av dette studieåret.

I verste fall 96 millioner
Da bokontrollen ble gjennomført, hadde 54.000 studenter som studerer i nærheten av foreldrehjemmet, oppgitt at de bor borte.

– Hvis fem prosent av disse studentene har oppgitt falsk adresse for å få stipend, mens de egentlig bor hjemme hos foreldrene sine, betyr det at Lånekassen i verste fall kan ha blitt svindlet for opptil 96 millioner kroner i fjor, forteller Simonsen.

Tips fra ærlige studenter
Lånekassen får stadig inn tips fra ærlige studenter som irriterer seg over at noen jukser til seg penger.

– Pengene fra Lånekassen skal gå til studenter som har rett til støtte. I tillegg til å sjekke alle tips vi får inn, vil Lånekassen i tiden framover gjennomføre flere større bokontroller, sier Simonsen.

Lånekassen har frigitt følgende opplysninger om storkontrollen:

1.000 studenter fra læresteder over hele landet ble i vår bedt om å sende inn kopi av leiekontrakt eller bekreftelse på at de eier leiligheten de bor i. Rundt 50 studenter har ikke kunnet dokumentere at de har bodd borte.

Rundt 54.000 studenter studerte i 2010–2011 i nærheten av foreldrehjemmet. Fullt utdanningsstipend var i fjor på 35.600 kroner. Hvis fem prosent av de 54.000 (2 700 personer) ga Lånekassen falske opplysninger for å få stipend, innebærer dette at Lånekassen i verste fall kan ha blitt svindlet for 96 millioner kroner i fjor.

185 000 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i 2010–2011. 13.000 opplyste at de bodde sammen med foreldrene, 172.000 registrerte seg som borteboere.

Lånekassen delte ut i alt 20,5 milliarder kroner i støtte i 2010–2011. Av dette beløpet ble om lag 18 milliarder kroner delt ut til studenter i høyere utdanning.

I 2011–2012 får alle fulltidsstudenter i høyere utdanning 90 800 kroner. All støtte utbetales som lån, men de som bor borte, får inntil 40 prosent av lånet gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen.