Gå til sidens hovedinnhold

Fem fra Rogaland tatt i skatteparadis

I Skatt Vest jobber med 18 saker der personer har unndratt skatt ved å skjule formue og inntekt i skatteparadiser. Fem av sakene hører hjemme i Rogaland.

Seks av de 18 sakene er anmeldt. I disse sakene er det unndratt formuesskatt på rundt 200 millioner kroner og inntektsskatt på rundt 100 millioner, skriver Rogalands Avis.

Skatt Vest arbeider også med 11 saker som antas å bli anmeldt i år.

I tillegg er det en sak som ikke vil bli anmeldt som gjelder arveavgift på rundt 100 millioner kroner.

Store saker
I underkant av 20 personer jobber mer eller mindre heltid med skatteparadissaker i Skatt Vest. Det tar lang tid å komme til bunns i slike saker. De største sakene krever flere årsverk i flere år.

- Vi jobber med flere store og omfattende saker, uten at jeg vil gå inn i enkeltsaker. Dessverre er ikke det overraskende. Når vi ser hva Skatt Øst har fått inn av frivillige rettingssaker, er det rimelig sikkert at det finnes flere store saker på som ennå ikke er oppdaget, sier avdelingsdirektør Torkel Fure i Skatt Vest til Rogalands Avis.

Sakene har blant annet tilknytning til Sveits, Liechtenstein, Isle of Man og Seychellene. De største sakene gjelder oljerelatert virksomhet.

Skatteparadis er betegnelsen som brukes på land eller stater med liten eller ingen skatt, og minimalt med innsyn.

Lettere å avsløre
Skattedirektør Svein Kristensen har tidligere anslått at nordmenn kan holde skjult over 200 milliarder kroner i bankkonto i skatteparadiser.

Skatteetaten har innført såkalt skatteamnesti for folk som frivillig oppgir at de har formue og inntekt i utlandet.

I Skatt Vest har de totalt mottatt 52 slike saker der total formue er vel 106 millioner kroner og total inntekt er vel 60 millioner. De som kommer frivillig slipper unna med å betale skatt og renter. Dersom en venter til skatteetaten avslører unndragelsen må en i tillegg betale inntil 60 prosent tilleggsskatt. I grove saker anmelder skatteetaten i stedet for å ilegge tilleggsskatt.

- Sjansene for å bli tatt vil øke framover, etter hvert som det blir inngått avtaler om informasjonsutveksling. Avtaler med Isle of Man, Jersey og Guernsey er trådt i kraft, og vår erfaring er at de fungerer godt, sier Fure.

I Skatt Vest vil de fortsette sin jakt på skjulte formuer. Fure regner med de vil avsløre flere saker framover.

- Vi håper at flere legger kortene på bordet, slik at vi slipper å gå gjennom politiet. Da får de sjansen til å gjøre opp anonymt. Folk må gjerne ta kontakt via advokat dersom de er usikre på ordningen, sier avdelingsdirektøren.

Les flere saker hos Rogalands Avis her.

Kommentarer til denne saken