Gå til sidens hovedinnhold

- Ferjefri E39 kan spare oss for 6 mrd. i året

Statens vegvesen mener en gigantinvestering på 100 milliarder er god butikk.

Statens vegvesen har et eget utredningsprosjekt for å se på en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet er estimert å koste rundt 100 milliarder kroner, og er sammen med Intercity-triangelet på Østlandet en av de største utbyggingsprosjektene i horisonten i norsk samferdsel.

Les også: Nye broer i Norge kan bli kraftverk

Det er tidligere slått fast at en utbygging av en ferjefri strekning er teknisk mulig, om det settes av midler.

Betydelig tidsforbedringer

I en ny statusrapport fra prosjektet, har en nå beregnet at det å kvitte seg med alle fergene vil kutte kjøretiden mellom Kristiansand og Trondheim fra 20 til 13 timer, og at dette vil gi en årlig besparelse i tids- og kjørekostnader på 4-6 milliarder kroner i året.

Ifølge prosjektgruppen er de samfunnsmessige effektene riktignok vanskelige å beregne, blant annet fordi en slik utbygging vil få ringvirkninger som er vanskelig å beregne, men at utbygging vil kunne skape svært store positive effekter.

- Det ser samfunnsøkonomisk svært lønnsomt ut, for å si det slik, men vi legger vekt på at vi skal kunne dokumentere det, og der er det svært mye arbeid som må gjøres, sier prosjektleder Olav Ellevset til Nettavisen.

Kan flerdoble besparelsen

- Den innsparingen på 4-6 milliarder kroner er ikke nok til å forsvare investeringen alene, men beregninger fra OFV viser at man nasjonaløkonomisk kan gange enkeltelementer med dette med seks for å få den totale besparelsen. Vi skal ha en nærmere gjennomgang med dem for å se hva slags faglig grunnlag de har for en slik påstand, sier han.

I de 4-6 milliardene det snakkes om, er det utelukkende sett på tids- og reisekostnader, og en har ikke beregnet regionale virkninger og andre effekter.

- Fordelene med et større bo- og arbeidsmarked vil jo være betydelig, og enda større enn de summene vi snakker om her, sier prosjektlederen.

Prosjektet skal jobbe i nesten et år til med sin utredning, men alt tyder på at samfunnet vil ha stor nytte av en slik utbygging.

- Det er store systemer og store tall, og da blir det fort store besparelser. De største gevinstene vil en trolig ha mellom Bergen og Stavanger, der det i dag er to ferger, men dette er noe vi skal se nærmere på fremover, konkluderer han.

Prosjektgruppen har også kommet fram til at hele utbyggingen kan ferdigstilles på 20 år, forutsatt at det gjøres forenklinger i planprosessen.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken