Gå til sidens hovedinnhold

- Fetteren ikke renvasket

Advokat John Christian Elden mener Høyesteretts avgjørelse i Tengs-saken på ingen måte renvasker fetteren for drapet på Birgitte Tengs.

Høyesteretts dom torsdag la ikke ballen død for spørsmålet om fetteren til Birgitte Tengs drepte sin kusine eller ikke. Torsdag ble fetteren tilkjent 1,2 millioner kroner i oppreisning og erstatning for urettmessig straffeforfølgelse - men dette renvasker ikke automatisk fetteren.

Gjenopptakelsessaken er fortsatt til behandling i Gulating lagmannsrett. Fetterens advokat, Arvid Sjødin, mener dommen taler i retning av at hans klient bør få gjenopptatt saken.

- Ikke nytt
Det er ikke bistandsadvokaten til Birgittes foreldre enig i. John Christian Elden sier til TV 2 Nettavisen at torsdagens dom fra Høyesterett ikke endrer riktigheten av fetterens drapstilståelse, selv om politiets fremgangsmåte ble kritisert.

- At Høyesterett reiser berettiget kritikk av avhørssituasjonen til fetteren, er ingen nyhet i saken, og gir ikke grunnlag for en ny behandling av saken i lagmannsretten. Dette spørsmålet var kraftig belyst da den fellende dommen ble avsagt i lagmannsretten, og sier ikke noe om riktigheten av tilståelsene, sier han.

Rokker ikke ved avgjørelse
- Vi kan ikke se at Høyesteretts avgjørelse rokker ved den fellende erstatningsdommen. Høyesterett avviste fetterens ønske om at de skulle ta stilling til om han hadde forvoldt Birgittes død, fordi de da ville komme i fare for å måtte skrive noe som ville vært negativt for fetteren. Dette tar vi til etterretning, sier Elden.

- Må bli gjenopptatt
- Eldens kommentar viser hvorfor det er så viktig å få gjenopptatt saken, sier Sjødin.

- En gjenopptagelsessak vil ha ingenting med penger å gjøre. Her handler det om skyld, mistenkeliggjøring og prinsipper, sier han.

Sjødin mener at fetteren aldri vil kunne legge saken helt bak seg før domstolen opphever enhver dom som ansvarliggjør ham i forhold til drapet på Birgitte Tengs.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller