Utenriksminister Jonas Gahr Støre selger næringseiendom og håver inn millioner.

Sammen med sine to søsken og tremenning, selger de kontoreiendommen Grenseveien 97 på Ensjø for 170 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

Salget gir Jonas Gahr Støre 26 millioner kroner, der fire millioner kroner satses videre i utviklingsprosjektet av eiendommen sammen med kjøperne, Erik Bøhler, RS Platou Real Estate og et par profesjonelle investorer. Familien Gahr Støres selskap Trestø deltar med en ti prosents eierandel.

Les også: Slik tryller Støre bort formuen sin

Grensveien 97 ANS hadde i 2010 leieinntekter på 13,9 millioner kroner og et overskudd på 8,3 millioner kroner, ned fra 9,6 millioner kroner i 2009. For 2012 ventes en kontantstrøm på 12,5 millioner kroner.

Rik på Jøtul
Utenriksministeren og hans families formue stammer i hovedsak fra salg av eierandelene i peis- og ovnselskapet Jøtul. Deler av dette er satt inn i Støre-familiens selskap Trestø, og her eier ministeren 25,40 prosent. Mye av verdiene i Trestø er i en eierpost på 61,25 prosent i eiendommen Grenseveien 97 ANS.

Jøtul ble etablert som Kværner Jernstøberi i 1853. I 1920 ble Jøtul skilt ut fra Kværner-konsernet og familien til Jonas Gahr Støre overtok i 1927. Gjennom 1930-tallet ble støperiet Norges største. I 1977 ble selskapet solgt ut av Gahr-familien til industribedriften Norcem.

Familie-eid i generasjoner
Gahr Støre kommenterte boliginvesteringen slik overfor NA24 i 2010:

- Dette bygget har vært i familiens eie i generasjoner. Familieselskapet Trestø har en 60 prosent andel i Grenseveien 97 ANS. Trestø betaler skatt etter reglene som gjelder for næringseiendom.

I tillegg til eierandelen i Trestø har utenriksministeren et eget kapitalforvaltningsselskap, Femstø.

Ifølge ligningstallene hadde Støre en formue på 41,8 millioner kroner ved utgangen av 2010. Han hadde en netto inntekt på 19,3 millioner kroner og betalte 1,1 millioner kroner i skatt.