OSLO (NTB-Bibiana Piene): Et nytt kart skal tegnes over Kommune-Norge innen 2017. Det er klart etter at regjeringen og støttepartiene Venstre og KrF er blitt enige om å gjennomføre den omstridte kommunereformen. Men hvor frivillig ordningen vil bli, vil ingen si.

– Dette er en merkedag. I dag går startskuddet for den største moderniseringen av norsk offentlig sektor på 50 år, sa Frank Jenssen (H) da representanter for regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet samt Venstre og Kristelig Folkeparti torsdag la fram sin innstilling om den omstridte kommunereformen.

Knapt flertall i Stortinget

Ved å få med seg støttepartiene har regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner sikret seg et knapt flertall i Stortinget for å tegne det nye kartet over Kommune-Norge. Venstre og KrF sa ja til reformen etter at de fikk gjennomslag for å beholde tre folkevalgte nivåer i statsforvaltningen og erstatte dagens fylkeskommuner med et regionalt nivå.

Satt preg

– Reformen vil føre til en enklere og bedre hverdag for folk flest, fastslår leder av Stortingets kommunalkomité, Helge André Njåstad (Frp).

Også KrF og Venstre er godt fornøyd.

– Vi støtter en modernisering av Kommune-Norge og et styrket lokaldemokrati, sier Venstres medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N. Skjelstad, mens KrF-kollega Geir S. Toskedal påpeker at partiet har fått gjennomslag for satsing på skoler og barnehager og tiltak for å redusere sykefravær.

– Vi er stolte over å ha fått sette preg på reformen, sier Toskedal.

– Skal være frivillig

Alle de fire partiene understreker at sammenslåinger skal skje frivillig. Kun unntaksvis skal sammenslåinger skje gjennom tvang, bedyrer de.

Men ingen har svar på hva som vil skje dersom mange kommuner sier nei til sammenslåing.

– Vi har ikke tallfestet noe. Poenget er å gjøre det så interessant som mulig å bli en stor kommune, sier Njåstad til NTB. Regjeringen håper kommunene vil la seg friste av engangsstøtten på 20 millioner kroner samt en reformstøtte på mellom 5 og 30 millioner kroner per frivillig kommunesammenslåing innen 2017.

– Det er fullt mulig å si nei til sammenslåing. Men det som ikke er mulig, er å ikke gjøre noen ting, sier Jenssen, som oppfordrer alle kommuner til å starte samtaler med sine naboer fram til ekspertutvalget for kommunereformen legger fram sin sluttrapport i desember.

Ap lunken

Jenssen gir samtidig et lite spark til Arbeiderpartiet, som har gjort det klart at de ikke vil støtte kommunereformen.

– Arbeiderpartiet sier de vil ha reform, men stiller seg likevel på sidelinjen. Man får fort får lyst til å stille dem noen spørsmål, sier Jenssen.

Aps nestleder Helga Pedersen sa til Aftenposten onsdag at partiet ikke vil støtte regjeringens forslag slik det nå ser ut.

– Regjeringen åpner for utstrakt bruk av tvang hvis ikke kommunene konkluderer slik regjeringen vil. Det kan vi ikke støtte, uttalte hun.

I et notat som ble kjent i mai skriver Sanner at enkeltkommuner ikke skal kunne stoppe endringer som er ønskelige ut fra regionale eller nasjonale hensyn.

Lite imponert

Heller ikke Senterpartiet eller SV er særlig imponert over forslaget.

– Regjeringspartiene har lyktes med én ting, nemlig å slippe å snakke om den dårlige kommuneøkonomien gjennom å få alt fokus over på det nye kommunekartet. Kommunene mangler fortsatt 900 millioner til full barnehagedekning. Det er ikke særlig moderne, sier SVs Karin Andersen til NTB.

– Regjeringen har sagt den baserer sin kommunereform på bred støtte i Stortinget. En slik støtte er det ikke, sier Sps Heidi Greni. (©NTB)