Steinar Hardersen, som leder Tippekommisjonærenes Landsforening, har vært knallhard i sin kritikk av tippeskandalen rundt tidligere tippesjef Reidar Nordby jr. Nå er Hardersen selv i Lotteritilsynets søkelys, fordi han er styreleder i Samisk Sjakkforening. Tilsynet mener foreningen har brutt lotteriloven og etterlyser penger Samisk Sjakkforening har fått inn via en spilleautomat i Alta.

- Vi vil følge opp denne saken. Vi har bedt om en kontoutskrift fra foreningen, men det har vi ikke fått, sier seniorrådgiver Tore Bell ved Lotteri- og stiftelsestilsynet til Nettavisen.

For en uke siden signerte Steinar Hardersen et brev til Norsk Tippings styre med overskriften «Null-toleranse mot juks». I brevet skriver han blant annet:

«Dersom det er riktig at styret lot en person, som de visste var straffedømt for økonomisk kriminalitet få fortsette i Norsk Tippings direksjon, uttrykker vi herved vår mistillit til alle styremedlemmer som ikke stemte mot denne beslutningen.»

Bare voksne
Det var 8. februar i år at Lotteritilsynet tilbakekalte godkjenningen av Samisk Sjakkforening som lotteriverdig organisasjon. Bakgrunnen var at foreningens godkjenning som lotteriverdig organisasjon hang på et særvilkår om at lotteriinntektene skulle gå til den delen av foreningens drift som rettet seg mot barn og unge.

Da godkjenningen ble gitt i 2002 hadde foreningen 27 medlemmer under 18 år, men i 2005 hadde foreningen utelukkende voksne medlemmer - til sammen ni personer.

2005 hadde sjakkforeningen automatinntekter på 257.934 kroner, noe som ga en inntekt på 28.659 kroner per foreningsmedlem.

Hotell og advokat
I brevet der Lotteritilsynet kaller tilbake godkjenningen pekes det særlig på at Samisk Sjakkforenings regnskap for 2005 viser at det er brukt over 50.000 kroner på advokathonorarer i forbindelse med en privat rettstvist.

Lotteritilsynet peker også på at foreningen har brukt nær 100.000 kroner på overnatting, bar og restaurant for voksne i 2005.

Tilsynet skriver: «... bruken av lotteriinntektene har ikke vært i samsvar med vilkåret om at midlene skulle nyttes av barn og unge under 18 år.»

Og konkluderer i brevet slik: «Lotteritilsynet anser dette som et alvorlig brudd på lotteriloven jf. § 16 i forvaltningsloven.»

- Grensetilfelle
- Det var barn og unge som skulle ha inntektene fra dette lotteriet, så da var det ikke riktig at pengene ble brukt på voksne. Det var en del forfold som ikke var bra i Samisk Sjakkforening, sier seniorrådgiver Tore Bell i Lotteritilsynet.

- Vurderte dere å anmelde Samisk Sjakkforening for brudd på lotteriloven?

- Saken har ført til at foreningen mistet godkjenningen. I veldig grove tilfeller kan saker som dette anmeldes. Denne konkrete saken anser vi som et grensetilfelle. Foreningen har en god del penger som står på konto og de må gis til en annen lotteriverdig organisasjon. Om det ikke gjøres, kan det bli aktuelt å anmelde foreningen, sier Bell til Nettavisen.

- Kostet flesk
Når Nettavisen spør Steinar Hardersen om hvor Samisk Sjakkforenings penger har tatt veien siden februar, reagerer han på det han oppfatter som en «negativ vinkel» fra Nettavisens side.

Men han opplyser at foreningen har invitert og dekket utgifter for to russiske barn og to ledsagere i forbindelse med et sjakkarrangement i Kirkenes i september.

- Det var veldig trivelig. Det kostet flesk, det der, sier Hardersen.

Hardersen sier videre at foreningen har hatt utgifter i forbindelse med at 22 russiske barn deltok på Barents-treffet i Alta i september.

- Det var en knallturnering, sier Hardersen.

- Uenig
Hardersen sier at han er helt uenig med Lotteritilsynet i at Samisk Sjakkforening har brutt lotteriloven.

- Redningsselskapet har neppe så mange medlemmer under 18 år. Det tror jeg heller ikke Røde Kors har. Men de er altså lotteriverdige organisasjoner, sier Hardersen.

Han sier at de høye utgiftene til overnatting og noe bespisning skyldes at det er lange reiseavstander i Finnmark.

- Når vi har hatt møter i foreningen, så er det ikke sånn at vi bare kan hive oss på en sykkel og tråkke hjem, sier Hardersen.

Han understreker at han ikke har tjent penger på å være styreleder i Sjakkforeningen:

- Jeg har ikke tatt ut ei krone i honorar. Jeg tror knapt jeg har fått dekket telefonkostnader heller. Jeg har ikke bemidlet meg på dette på noe vis, sier Hardersen.

- Forskjellige saker
Gjennom intervjuet spør Nettavisen flere ganger om hvor mye penger Sjakkforeningen har igjen av lotteriinntektene, men Hardersen sier at det å finne den informasjonen ikke er noe han vil prioritere nå.

- Syns du det er riktig av deg å kreve at styret i Norsk Tipping går av når du selv leder en forening som kritiseres for brudd på lotteriloven?

- Det er styret i Tippekommisjonærens Landsforening som uttrykte mistillit til Norsk Tippings styre - ikke Steinar Hardersen. Jeg målbærer det styret mener. Dessuten er dette to helt forskjellige saker som ikke har noe med hverandre å gjøre, sier Hardersen.

Styreleder i Norsk Tipping, Sigmund Thue, ønsker ikke å kommetnere saken.

- Ingenting å skjule

Hardersen sier at han er stolt over arbeidet Samisk Sjakkforening har gjort:

- Vi har ingenting å skjule og ingenting å skjemmes over.

- Det er fort gjort å finne ut av hvor mye penger foreningen har i banken. Du kan jo bare ta en telefon til banken. Eventuelt får vi skrive at du ikke vil opplyse om hvor mye penger foreningen har i dag. Det er ditt valg.

Hardersen svarer da til slutt på spørsmålet:

- Vi har rundt 150.000 kroner på konto.

PS! Spilleautomaten som Samisk Sjakkforening fikk sine inntekter fra var av typen Super Joker og sto utplassert hos Steinar Hardersens kiosk Bobbo AS i Alta. Bobbo AS har hatt betydelige inntekter fra automaten. Bobbo AS fikk f.eks. 13.429 kroner i inntekt fra automaten på spilling i perioden 3. november 30. november 2005.