Piratvirksomhet har lenge vært et problem for underholdningsbransjen. De mener de taper store summer på at du laster ned film og musikk ulovlig. Deres mottiltak har lenge vært å true med søksmål og anmeldelser.

Svenskene vil nå teste ut nye metoder for å minske underholdningsbransjens tap.

Tidligere i år kom det nemlig opp forslag om at nettleverandørene kunne ta en egen månedlig avgift for de av kundene som ville benytte seg av fildeling. Inntektene fra dette skal gå til underholdningsbransjen og kundene vil ha retten på sin side til å laste ned underholdning.

Vil teste ut i Sverige
Ifølge IDG.se vil den svenske musikerorganisasjonen Stim, tilsvarende norske Tono, teste ut denne modellen. De ønsker dermed å lovliggjøre fildeling av musikk.

- Vi vil tilby en forsøksgruppe muligheten å benytte seg av lovlig fildeling på samme måte som de gjør, eller ikke gjør, i dag, sier visedirektør i Stim Eva Modin, ifølge IDG.se.

Klart til høsten
Målet er at musikken brukerne lastes ned registreres og at musikerne som lastes ned får behørig betalt fra den avgiften kundene har betalt inn. Modin håper prosjektet vil være klart allerede i juni og at det kan settes ut i live fra høsten av.

Brukerne vil likevel ikke kunne laste ned alt de ønskes, det må settes en rimelig grense mener Modin.

For at prosjektet skal kunne gå i gang er Stim avhengige av å få med seg både artister, plateselskap og nettleverandører. Prisen på fildelingsavgiften er avhengige av deres meninger og er enda ikke satt.

Ikke aktuelt i Norge
Teknofil har tidligere luftet en lignende mulighet her i Norge for organisasjonen for norsk platebransje, IFPI. De er en av organisasjonene som har gått hardest ut mot piratnedlastning her i landet, og de mener en ordning hvor nettbrukere betaler en fildelingsavgift, ikke vil være aktuell i Norge.

(saken fortsetter under bildet)

- Vi mener dette er helt feil vei å gå, idet dette vil innebære en legalisering av ulovlig fildeling. I tillegg er det urealistisk å tro at dette vil kunne fungere. Om alle skal måtte betale en slik lisensavgift vil det ramme også alle dem som per i dag ikke laster ned eller deler ulovlig, og dette blir naturligvis helt feil. Om det er tenkt å kun gjelde dem som faktisk laster ned og deler ulovlig, kan jeg ikke se annet enn at det er umulig å håndheve – ber de om at man melder seg som fildeler? kommenterte sjef i IFPI Norge, Marte Thorsby, til Teknofil.

Hun mente at en slik avgift umulig vil kompensere for den piratvirksomheten som faktisk foregår, og at en slik legalisering av fildeling av ulovlig kopiert underholdning trolig vil medføre et større tap for bransjen.

- Dette er umulig å gjennomføre, slår Thorsby fast.

Denne saken er hentet fra forbrukerelektronikknettstedet Teknofil.

Les også:
Dette vil gi IFPI mareritt
Fri nedlasting for 25 kroner i måneden